De Vlaamse Jeugdraad organiseert driejaarlijkse verkiezingen om de nieuwe leden van de Algemene vergadering aan te duiden. 51 jongeren tussen 16 en 26 jaar oud, afkomstig uit alle hoeken van Vlaanderen stelden zich kandidaat. Ze kwamen samen voor een trainingsdag waarin ze te weten kwamen wat de Jeugdraad doet, en hoe.

De Vlaamse Jeugdraad, sinds het vertrek van Lander Piccart momenteel voorzitterloos, zoekt nieuw bloed. Elke drie jaar krijgt de Algemene Vergadering een nieuwe samenstelling. Daarin zetelen 12 jongeren, die zich de afgelopen maanden kandidaat stelden voor de post als vertegenwoordiger. De trainingsdag vandaag dient als kennismaking, waarop duidelijk wordt wat van kandidaten wordt verwacht (en omgekeerd).

Twee medewerkers van De Ambrassade, aangeduid om die kandidaten te coachen tijdens de voorbereidingen van de verkiezingen, zorgden voor het ontvangst en deelden de planning van de dag mee. Een Powerpointpresentatie, aangevuld met visual harvesting, klaarden de werking van de Vlaamse Jeugdraad uit. “Jullie zijn experts in het jong zijn”, was de boodschap die primeerde.

En wat vind jij?

Werkloosheid, onderwijs, kinderarmoede, ruimtelijke ordening… Allemaal thema’s die de jongeren (on)rechtsreeks raken. Uitgangspunt van vandaag: “Wat denk je hierover en hoe zou jij het aanpakken?” Op de startdag zijn de antwoorden van de 51 jongeren die zich kandidaat stelden het belangrijkst. Eén van de werkleden reageert: “Jongeren kunnen over alles meepraten, maar moeten eenvoudigweg de kans krijgen om naar buiten te komen met hun ideeën.”

Met een fragment uit Panorama over kinderarmoede werd iedereen geconfronteerd met hoe dicht het bij ons staat. Samen met een werklid werd er ook gediscussieerd en naar concrete oplossingen gezocht tijdens workshops die verschillende thema’s omhelzen. We bespreken het statuut van de leerkracht en de werkdruk die startende leerkrachten ervaren.

Adviezen in Algemene Vergadering

Uiteindelijk probeerden we tot adviezen te komen, die tijdens de simulatie van de Algemene Vergadering voorgesteld gingen worden. Het was wikken en wegen om tot een consensus te komen met de andere jongeren die deel uitmaakten van de werkgroep. Wat willen we aanpakken en hoe? Het opende perspectieven. Kunnen politieke beslissingen redelijk zijn zonder onmenselijk te worden?

Tijdens de simulatie van de Algemene Vergadering (AV), die Lander Piccart op het laatste moment helaas niet kon voorzitten, werden de vergaarde ideeën naar voren gebracht. Toen het ging over het wel of niet opnemen van een toelatingsproef voor de leerkrachtenopleiding, en of die al dan niet bindend zou moeten zijn, laaide het debat hoog op. Net zoals bij de ‘echte’ AV werd er gestemd en werden standpunten toegelicht.

Geen partijpolitiek

Vergadering afgerond, tijd voor een kleine receptie om deze boeiende dag af te sluiten. Boeiend, want standpunten werden verdedigd zonder aan partijpolitiek te doen. De jongeren weten wat ze willen veranderen. Ze hebben een stem en luisterbereidheid van enkele belangrijke schakels in de Vlaamse politiek. Het is aan hen om hun visie te verkondingen en ervoor op te komen.

Op 13 oktober begint de campagne officieel. De kiesweek vindt plaats van 12 tot 19 november. Meer info vind je op http://vlaamsejeugdraad.be/verkiezingen !

© 2014 – StampMedia – Sabiha Harrass


Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 26/09/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op  26/09/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 26/09/2014