Duizenden moslims vieren vandaag het Offerfeest. Daarbij wordt er traditiegetrouw een schaap geslacht. Dit jaar kiezen veel moslims ervoor om niet te slachten, o.m. door het verbod op tijdelijke slachtvloeren. Ook imam Sulayman Van Ael brengt dit jaar geen offer. “De moslimgemeenschap staat voor het welzijn van het dier”, stelde hij woensdagavond in Terzake.

Sulayman Van Ael, bekend imam en theoloog, besprak aan de vooravond van het Offerfeest thema’s als de ‘overrompelende moslimcultuur’, radicalisering en het verdoofd slachten op Terzake (Canvas). Opmerkelijk was de genuanceerde visie van de imam omtrent het verdoofd slachten.

“De moslimgemeenschap staat voor het welzijn van het dier en moet daarom op z’n minst zelf een neutraal onderzoeksbureau aanstellen, om na te gaan wat de verdoving tot gevolg heeft voor het dier”, stelde Van Ael. “Als het dier door onverdoofd slachten even veel, of misschien zelfs minder lijdt, dan maakt het deel uit van de geest van de islam.”

Baserend op de dogmatische houding van zowel voor- als tegenstanders in het debat, lijkt dit standpunt de eenzame visie van de imam te zijn. “Toch heeft de Al-Azhar-universiteit in 1978 al een soortgelijke uitspraak gedaan omtrent het verdoofd slachten”, verklaarde Van Ael. “Daarbij oordeelde ze dat het verdoofd slachten is toegestaan, mits het dier er niet door overlijdt, mits het dier nog leeft op het moment van de slachting en mits het haar leven op een normale manier kan verder brengen als het uit de verdoving zou komen zonder te zijn geslacht.”

Ook de Raad van Geleerden van Koeweit en de hoofdmoefti van Syrië, az-Zuhayli, zijn volgens Van Ael dezelfde mening toegedaan.

Bekering

Op dit moment is Van Ael echter niet meer werkzaam als imam. Hij besloot er begin mei de brui aan te geven nadat er bedreigingen kwamen aan het adres van zijn familie. “Ik ben niet iemand die een blad voor de mond neemt. Ik durf ook kritisch te zijn naar mijn eigen gemeenschap als dat nodig is, maar dat wordt niet altijd in dank afgenomen. Ik blijf het evenwel de moeite waard vinden om mijn steentje bij te dragen, ondanks de bedreigingen aan mijn adres.”

Sulayman Van Ael, bij geboorte Wim Van Ael, bekeerde zich op zijn 19 tot de islam. Voor menig Vlaming lijkt dat bizar, maar voor de theoloog was het de enige juiste keuze. “De mens is het spirituele aan het verliezen en zoekt haar geluk steeds vaker in het materiële. Bij mij kwam de ‘klik’ er uiteindelijk nadat ik uit een discotheek kwam. Toen ben ik beginnen nadenken over datgene waar mijn moeder mij al vijf jaar toe uitnodigde. Na gedetailleerde vergelijkende theologische studies was de islam voor mij de enige juiste keuze.”

Van Ael geniet sinds een lange tijd veel erkenning binnen de moslimgemeenschap. “Omdat ik steeds probeer om een band te creëren tussen de huidige leefwereld van moslims en hun spirituele doelen. Vaak zitten jongeren met een dilemma, wat maakt dat ze zich in mijn boodschap herkennen.”

Vlaamse islam en boerkini’s

Of de imam daarmee ‘het gezicht’ is van de ‘Vlaamse islam’ laat hij liever in het midden. “Als ik de term ‘Vlaamse islam’ hoor, dan denk ik aan een islamitische theologie die rekening houdt met de context, de wetenschap, de waarden en de normen en de wetten van het land waarin wij leven. Als dat de inhoudelijke interpretatie van een ‘Vlaamse islam’ is, dan sta ik er volledig achter”.

Het geloof en de praktisering ervan blijft evenwel stof opwaaien. Zo weert de stad Antwerpen nu ook de boerkini, een badpak met hoofddoek, lange mouwen en broekspijpen. Het InterFederaal Gelijkenkansencentrum onderzoekt de wettigheid van de maatregel. Op de vraag of we in Vlaanderen dergelijke ‘allesbedekkende’ kledij moeten aanvaarden, antwoordt de imam instemmend.

“Het dragen van een boerkini behoort tot de persoonlijke vrijheid van een individu en moet derhalve worden getoetst aan de wet, zoals dat in een rechtstaat hoort. Een vrouw moet zelf kunnen aanvoelen of een boerkini haar minderwaardigheidscomplexen bezorgt.”

Overrompeling

“Niet alleen materieel, maar ook cultureel vreest men de overrompeling van de islam”, gooide presentatrice Kathleen Cools de imam voor de voeten. Een botsing der culturen is volgens Sulayman Van Ael echter niet aan de orde. “De moslims leven al decennialang in ons land en het verloopt naar mijn weten goed, want ik denk niet dat onze Vlaamse cultuur sindsdien verdwenen is.”

Van Ael is echter niet blind voor de radicalisering. “Ik begeleid jongeren die dreigen te radicaliseren naar een juist begrip over de islamitische waarden en normen. Ik ben daarvoor zelf op zoek gegaan naar de oorzaken van die radicalisering en stel vast dat niet de moskee noch de ouders daar de oorzaak van zijn. Het is veeleer op Facebook en andere sociale media, waar de meeste jongeren hun informatie halen”, besluit hij.

© 2015 – StampMedia – Khalid El Jafoufi