© Frauke Robert

In een bruisende stad als Antwerpen is het nachtleven een cruciaal onderdeel van de culturele en sociale scene. Reporter Frauke Robert sprak met enkele jongeren die naar het stadhuis van Antwerpen kwamen afgezakt om het te hebben over de uitdagingen en kansen binnen het nachtleven van Antwerpen.

“We zijn gestart met dit project om te kunnen luisteren naar waar jongeren mee bezig zijn, wat hen boeit, waar ze zorgen over hebben en zo kunnen we luisteren naar hun bezorgdheden, hun ideeën en zien of we die kunnen meenemen in het beleid.”

Aan het woord is Koen Kennis, schepen bevoegd voor toerisme in de stad Antwerpen (N-VA). Hij legt uit dat het project Take Over voornamelijk werd gelanceerd om de zorgen en ideeën van jongeren te verzamelen en die te integreren in het beleid. Hij benadrukt de uitdagingen rond locaties voor nachtleven en veiligheid, waarbij de stad samenwerkt met ondernemers en organisatoren om oplossingen te vinden.

Risico’s nemen

Op 6 november gaf hij jongeren de kans om met hem in debat te gaan. Koen Kennis moedigde tijdens het debat jonge ondernemers aan om initiatief te tonen en te streven naar een evenwicht tussen plezier en veiligheid. Hij legt de nadruk op het potentieel van Antwerpen en moedigt degenen die willen bijdragen aan het nachtleven aan om creatieve en aantrekkelijke evenementen te organiseren. “Ga ervoor. Bekijk de mogelijkheden. Bekijk die goed”, aldus Kennis. “Want je moet je ook niet in een ongeluk storten. Maar neem af en toe het risico om te zeggen: we doen het.”

Britt Sutter is voorzitter van UNIFAC. Ronan Wouters is vicepresident van de studentenverniging Clio van het departement geschiedenis aan de Universiteit Antwerpen. Hoewel de sfeer in het nachtleven van Antwerpen over het algemeen als gezellig wordt ervaren, vinden beide jongeren dat de atmosfeer naarmate de avond vordert grimmiger kan worden, vooral op bepaalde locaties zoals rond de kathedraal en Groenplaats.

“De stad zou nieuwe plekken moeten faciliteren en initiatieven ondersteunen om jongeren samen te brengen” – Theofiel Hermans (student bedrijfsmanagement)

Veiligheid is een belangrijk aandachtspunt, en beide sprekers bevestigen dat dat sterk afhankelijk is van de locatie en het tijdstip. Ronan Wouters wijst op het ongemak dat hij voelt wanneer zijn vriendin wordt lastiggevallen en benadrukt de behoefte aan actie zonder de situatie te verergeren.

Stijgende prijzen

Een opvallende zorg voor studenten is de sluiting van studentencafés en de stijgende prijzen in bestaande gelegenheden, wat een vicieuze cirkel van afnemend aanbod en afnemende studentenparticipatie veroorzaakt. Britt Sutter en Ronan Wouters pleiten voor betaalbare locaties en benadrukken het belang van het ondersteunen van initiatieven zoals vzw's om de kosten laag te houden.

“Er is ruimte nodig voor andere soorten feestconcepten” – Emilia De La Paz (Soulful Sessions)

Theofiel Hermans, een student bedrijfsmanagement aan de Karel de Grote-hogeschool, deelt zijn ervaring als iemand die zich vaak bezighoudt met de veiligheid van anderen in het nachtleven. “Jongeren verdienen hun eigen plek”, zegt Hermans, waarmee hij de noodzaak benadrukt van specifieke ruimtes voor jongeren om ongewenstie interacties met oudere bezoekers te voorkomen. “De stad zou nieuwe plekken moeten faciliteren en initiatieven ondersteunen om jongeren bewust te maken en hen samen te brengen.”

“Er zou toch wel meer diversiteit mogen zijn”, zegt Emilia De La Paz, organisator van Soulful Sessions. Ze wijst op de behoefte aan dialoog tussen organisatoren en stadsinstanties om de noden van het nachtleven beter te begrijpen. “Er is ruimte nodig voor andere soorten feestconcepten. Je ziet nu enkel feesten in dezelfde richtingen.” Emilia benadrukt ook het belang van veiligheid, niet alleen fysiek, maar ook in termen van bewustwording en rapportage van ongewenst gedrag.


Dit artikel werd gepubliceerd door Apen op 17/01/2024.

vorige volgende