© Renee Henderickx

Met haar advies ‘Veilige Studietijd’ pleit de Vlaamse Vereniging van Studenten voor een veilige studie- en leefomgeving voor alle studenten. Ze willen meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en eisen duidelijke procedures voor de aangifte en verwerking van klachten.

Een golf van berichten over grensoverschrijdend gedrag overspoelde begin dit jaar de academische wereld. Daaruit bleek dat de procedures om dit gedrag aan te geven bij universiteiten en hogescholen vaak verouderd en traag waren of onvoldoende aanwezig. Zo raakte bekend dat een studente van de UGent al sinds 2020 op de behandeling van haar aanklacht wachtte. Een reportage van Pano bracht aan het licht dat meldingen vaak niet serieus genomen worden en dat de weinige tuchtprocedures  behandeld worden door naaste collega’s van de personen waarop ze betrekking hebben.

Extern meldpunt

In maart pleitte Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) nog voor de oprichting van een extern meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in het hoger onderwijs. Dit meldpunt moet een neutrale tussenpersoon vormen en vermijden dat collega’s elkaars tuchtprocedures behandelen.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) hekelt dat er tot op heden nog altijd geen extern meldpunt is. Ze roepen de minister op om zijn beloftes waar te maken. In een verslag van de vergadering van de Commissie voor Onderwijs van 5 mei 2022 zegt minister Weyts: “Ik engageer mij heel concreet samen met de hoge onderwijssector om het beleid rond te hebben in de loop van volgend jaar.”

De VVS spreekt in hun advies ‘Veilige Studietijd’ naast het belang van goede meldpunten ook over sensibilisering en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Voor docenten betekent dit dat ze zich bewust moeten zijn van de machtsverhoudingen tussen hen en studenten, voor studenten vragen ze opleidingen rond grenzen opstellen en weerbaarheid.

vorige volgende