Jolien Jaspers (links) is nationaal coördinator van Present vzw.

Present vzw, de organisatie in Sint-Joost-ten-Node die zestig jaar geleden werd opgericht voor en door vrijwilligers, probeert naar aanleiding van de ‘Week van de Vrijwilliger’ vrijwilligerswerk eens in de kijker te zetten met hun project ‘Dromenvangers’.

Het project ‘Dromenvangers’ werd opgericht om mensen een ‘proevertje’ te geven van wat vrijwilligerswerk is. Zo kunnen mensen die niet altijd een hele dag vrij kunnen maken om zich ergens als vrijwilliger in te zetten toch hun steentje bijdragen en de dromen van zorgbehoevenden te laten uitkomen. Dit kan door bijvoorbeeld met een zorgvrager een ijsje te gaan eten of eens te gaan wandelen.. De dromen worden door de zorginstellingen op de website van Present vzw geplaatst, waar de vrijwilligers ze kunnen zien en zich kunnen opgeven om deze uit te laten komen. “Dankzij dit initiatief moet je maar een paar uurtjes in je dag vrijmaken en dit helpt ook om jongeren bij het vrijwilligerswerk te betrekken”, deelt Jolien Jaspers, nationaal coördinator bij Present vzw mee.

Kamperen in een voorziening

Naast Dromenvangers bestaat er ook Joka. Joka is een project dat al meer dan veertig jaar bestaat. Bij dit project kunnen jongeren zich opgeven om in de zomervakantie een week lang op kamp te gaan. Dit houdt in dat ze voor een week in een voorziening verblijven en in bepaalde mate het weekprogramma overnemen. Jaspers: “Ze doen dan aan vrijwilligerswerk, maar hebben ook onderling een hele leuke tijd.” Omdat een week soms toch te lang is voor jongeren, worden er nu ook ‘minikampen’ georganiseerd, waarbij jongeren een weekendje bij een voorziening gaan verblijven.

“Ondanks de coronaperiode merken we dat onze cijfers vrij stabiel blijven of zelfs stijgen” – Jolien Jaspers (nationaal coördinator Present vzw)

“Ondanks een aantal vrijwilligers die na de coronaperiode afhaakten, merken we toch wel dat onze cijfers vrij stabiel blijven of zelfs stijgen”, zegt Jaspers. Opvallend is dat over het algemeen vrijwilligers zestigplussers zijn. Omdat mensen steeds later met pensioen gaan, wordt het alsmaar moeilijker om aan vrijwilligerswerk te doen, omdat dit de beste periode is daarvoor. De pensioenperiode is de beste tijd om aan vrijwilligerswerk te doen, omdat je hiervoor meestal overdag tijd moet vrijmaken. “Gelukkig zijn er mensen die dat ook kunnen combineren met een vaste job”, zegt Jaspers.

“Vrijwilligers zijn een geschenk”

Present vzw staat in voor de presentie of met andere woorden de aanwezigheid van de vrijwilligers. Ze willen de vrijwilligers op een ‘presentvolle’ manier in contact brengen met mensen die er nood aan hebben. “Een present is ook een cadeautje, dus de aanwezigheid wordt ook gezien als een geschenk”, haalt coördinator Jolien Jaspers aan. Op deze manier krijgen en de vrijwilliger en de zorgbehoevende een fijn gevoel.

Kinderdagverblijven zijn nog maar recent toegevoegd aan de werking van Present vzw, maar toch staan ze er vol enthousiasme voor in om een goede vorming in elkaar te steken en zo de vrijwilligers op een juiste manier klaar te stomen om bij de kinderen aan de slag te gaan. “Ze hebben het daar natuurlijk superdruk, maar op lange termijn kan dit juist helpen”, licht Jaspers toe.

vorige volgende