ANTWERPEN - De werken in de Nationalestraat in Antwerpen zijn zo goed als voorbij. In eerste instantie rijden er weer trams door de straat waardoor klanten de weg naar de winkels terugvinden. Tot grote opluchting van de handelaars, want die zagen hun klantenaantal fors dalen.

Enkele winkels die anoniem wensen te blijven, hebben er een zwaar jaar op zitten. De Nationalestraat was een grote puinhoop, winkels waren heel moeilijke te bereiken en soms stonk het er verschrikkelijk. Klanten bleven weg waardoor de omzet van de winkels daalde. Bovendien vertraagden de slechte weersomstandigheden de werken, wat de situatie er niet makkelijker op maakte.

Slechte communicatie

De stad had volgens enkele winkeliers vlotter kunnen communiceren en de winkels op de een of andere manier tegemoet kunnen komen. Johan Van Eester, wijkcoördinator van Stad Antwerpen reageert: “Bij elke heraanleg zijn er klachten en is er hinder. Dat begrijpen we. Maar er zijn werfvergaderingen georganiseerd waarbij handelaars aanwezig waren. Die bijeenkomsten hebben geholpen om mensen op de hoogte te stellen van wat er stond te gebeuren. Op die manier probeerden we klachten te verminderen.”

De handelaars in kwestie bevestigen de vergaderingen, maar zeggen dat die meer bedoeld waren om hen te sussen. Er was veel onduidelijkheid waarbij de stad beter had moeten ingrijpen. Johan Van Eester legt uit waarom de stad daar zelf niet veel aan kan doen: “Wij kunnen de situatie in de toekomst beter aanpakken met sociale voordelen. Maar als stad hebben wij daar geen middelen voor, dat is iets wat het Districtshuis beslist.”

Financiële hulp

Via het Districtshuis kan je als winkelier financiële hulp aanvragen. Toch zien de meeste winkeliers dat niet zitten omdat ze dan eerst hun winkel twee weken moeten sluiten. Vervolgens krijgen ze per dag een bepaald bedrag maar dat bedrag is te klein om hun winkel mee overeind te houden. Willem-Frederik Schiltz, districtsschepen voor lokale economie, geeft antwoord: “Er zijn nog andere maatregelen waarmee je als winkelier hulp kan aanvragen, maar het is niet mogelijk om elke winkel financieel te steunen. We zijn nu wel bezig de werken in de Nationalestraat te evalueren zodat we lessen kunnen trekken voor de toekomst. Openbare werken worden vanaf nu in stappen uitgevoerd om te vermijden dat men plots een hele straat moet open breken. We willen ook op voorhand onderzoek doen naar de moeilijkheden van een straat vooraleer we aan de werken beginnen. Tot slot zullen handelaars meer betrokken worden bij de situatie zodat ze van alles op de hoogte zijn.”

Openingsfeest

Tegen half april zouden de voetpaden afgewerkt zijn en wordt er weer autoverkeer toegelaten. Tot einde mei wordt er nog volop gewerkt aan de zijpleintjes in de omgeving IJzerenwaag, Theodoor Van Rijswijckplaats en het Prekersplein. In Juni wordt er een openingsfeest gehouden om het einde van de werken te vieren. Daar zijn de handelaars zeker voorstander van. Want uiteindelijk zien ze het nut van de werken wel in en willen ze dat ook vieren.

© 2013 – StampMedia – Kim Van Wuytswinkel, Foto: Ibragim Garbarov


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 09/04/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 09/04/2013