Louis Van Gaelen (tweede van links) is preses van de studentenvereniging WINAK.

Louis Van Gaelen (21), preses van studentenvereniging WINAK vertelt ons hoe De Konijnenpijp, de favoriete feestlocatie van de Wilrijkse studenten, na lang wachten nog altijd niet gebruikt kan worden.

De geliefde ‘KP’, zoals de studenten het in Wilrijk zeggen, kan na twee jaar wachten nog altijd niet open. Ook al liggen de coronamaatregelen al een tijdje achter ons, de veertien studentenverenigingen die zich op de campus vestigen, kunnen nog altijd niet gebruikmaken van de feestzaal.

Wat betekent de Konijnenpijp voor WINAK, de Wiskunde-, informatica-, en natuurkundekring?

Louis Van Gaelen: “De Konijnenpijp is een zaal in Fort VI voor de verschillende studentenverenigingen in Wilrijk. Hier gingen tot twee jaar geleden, dus tot begin 2020, de TD’s (studentenfeestjes, red.) van de Wilrijkse studentenverenigingen door. Het was een heel gezellige locatie waar we met veel studenten topmomenten hebben beleefd.”

Welke impact heeft corona op jullie vereniging gehad?

“Het heeft er vooral voor gezorgd dat de samenhang onder de studenten wat verloren ging. Velen kenden de Konijnenpijp niet, ze wisten niet hoe TD’s in elkaar zaten, wat er allemaal in orde moest zijn en hoe je je daar gedraagt. Dit maakte het allemaal wat moeilijk toen we een nieuw presidium moesten vormen dat alleen maar tijdens corona had voortgestudeerd. Het voelde een beetje als beginnen van nul.”

Normaal hadden jullie vanaf het nieuwe schooljaar 2022-2023 opnieuw gebruik mogen maken van de Konijnenpijp. Hoe komt dat dit niet het geval is?

“Dat heeft twee redenen. Vorig jaar mochten we er niet in wegens ventilatieproblemen. Er mochten maar 99 mensen binnen. Deze regel geldt momenteel nog, maar nu zitten we met een ander probleem.”

“In september kwam bovendrijven dat de drankvergunning niet in orde was, iets waar we nochtans vanuit gingen, aangezien we al meerdere TD’s en cantussen hadden gepland in die zaal. Deze vergunning stond op naam van de vorige rector, prof. dr. Allain Verschoren, die helaas in 2020 overleden is, maar dit maakt dat we dus zonder drankvergunning zitten.” (De UA weerlegt deze bewering, zie kader onderaan, red.)

“Dit was een kleine ramp. Zeker voor het begin van het academiejaar om dan geen locatie te hebben voor je events, dat maakt het wel zwaar. Ook liet de universiteit het maar heel laat weten. We hadden die week en de week daarop al evenementen gepland. We moesten snel een andere locatie zoeken of het hele evenement omgooien. Dat was heel moeilijk. Verschillende verenigingen zijn daar niet meer in geslaagd. Ze vertelde ons dat de vergunning dan tegen een wat latere datum geregeld zou zijn, maar dit was niet het geval.”

“Het was zwaar voor de studentenverenigingen die niet zo sterk staan op financieel vlak” – Louis Van Gaelen (preses WINAK)

Hoe hebben jullie dit probleem opgelost?

“Voor een groot deel hebben we het niet kunnen oplossen, we hebben veel activiteiten geschrapt. Het was zeker zwaar voor de studentenverenigingen die niet zo sterk staan op financieel vlak. Het is behoorlijk duur om een andere locatie te huren. Daar kosten de vaten vaak dubbel zoveel. We hebben zelf als bestuur veel lastige dagen meegemaakt, waar we de hele dag rondbelden om een zo betaalbaar mogelijke vervanglocatie te vinden. Het is vooral spijtig dat we deze kosten moeten doorrekenen naar onze leden, omdat we het niet allemaal zelf als vereniging kunnen opvangen.”

Heeft dit gevolgen voor jullie op vlak van leden werven?

“De TD’s die niet doorgaan zijn vooral financieel een spijtige zaak. Het is onze inkomstenbron om de rest van het jaar alles zo goedkoop mogelijk te houden. De cantussen en caféavonden die niet doorgaan hebben daar wel invloed op. Hier kan je de goede samenhang van onze vereniging zien en kan je ook wat rustiger iets met elkaar drinken en elkaar leren kennen. Nu moeten we vaker op verplaatsing caféavonden organiseren, wat alles duurder maakt.”

Zo’n miscommunicaties met de UA zoals die van de drankvergunning, gebeuren die vaker?

“Het is niet de eerste keer. Deels is dat wel te verwijten aan de overheid die pas laat beslissingen doorgeeft. Dat was vooral het geval tijdens corona. Toch zijn er wel wat andere dingen gebeurd waar we niet zo tevreden mee waren. Zo hebben we zelf een lokaal in het fort, den Hagar. Opeens waren daar de muren dichtgemetseld en daar waren wij niet van op de hoogte gebracht. Dit was voor brandveiligheid, dus natuurlijk moest het gebeuren, maar het was wel spijtig dat de universiteit ons niet op de hoogte hield van de werkzaamheden. Zo zijn er in de afgelopen tijd toch een paar dingen gebeurd. Ze gaven ons onder andere een datum waartegen we de drankvergunning zouden krijgen, maar dit bleek dan niet het geval te zijn. Dat maakt het voor ons af en toe wat moeilijk.”

Reactie Universiteit van Antwerpen

Peter De Meyer is woordvoerder van de Universiteit van Antwerpen: 

Deze zomer werden er de nodige werkzaamheden gedaan in de fuiflocaties in het fort, met de bedoeling ze bij de start van dit academiejaar te heropenen. Die werkzaamheden liepen wat vertraging op, omdat Departement Infrastructuur de handen vol had met de zware brand op de Stadscampus. (op 6 juli, red.)

Net voor de start van het academiejaar waren de werken klaar, maar toen moest de controle door de stad Antwerpen nog gebeuren. Zonder positief rapport op die controle kan je geen drankvergunning krijgen. Het is dus helemaal niet zo dat de universiteit vergat die drankvergunning aan te vragen of dat ze nog op naam van de vorige rector stond, wat de studenten soms beweren.

Na de eerste controle had de inspectie nog enkele kleine opmerkingen. Die zijn de voorbije twee weken weggewerkt, waarna een nieuwe aanvraag voor de drankvergunning vertrok naar de stad. Momenteel wachten we op nieuws van de stad, maar we vertrouwen erop dat de vergunning er een van de dagen zal zijn.


Dit artikel werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen op 10/11/2022.

vorige volgende