Zwartrijders blijven een probleem voor het openbaar vervoer. Maar ze komen er alsmaar moeilijker mee weg. De kans op een boete is afgelopen jaar immers fors gestegen. De inkomsten van die boetes zouden in de eerste plaats moeten dienen om besparingen bij De Lijn mogelijk te maken.

In 2012 werden 50.225 processen-verbaal opgesteld tegen zwartrijders. Dat is 23% meer dan het jaar daarvoor. Dit zou ondermeer komen doordat het aantal controles met 16 % is gestegen ten opzichte van 2011. “Wij hebben natuurlijk veel gecontroleerd op lijnen waar er meer zwartrijders zitten dan op andere”, zegt woordvoerder Tom Van de Vreken.

Boete

Wie zwartrijdt, riskeert een boete van 75 of 150 euro, afhankelijk van het type van overtreding. Wie een tweede keer in datzelfde jaar wordt betrapt, moet een som van 200 of 400 euro neertellen. Eén vierde van de boetes blijken echter niet betaald te worden. “Mensen die niet betalen, worden een paar keer herinnerd met behulp van aangetekende brieven. Hebben ze dan nog niet betaald, worden hun dossiers overgebracht naar een deurwaarder. Als een boete niet betaald wordt, is dat vaak omdat die mensen onvermogend zijn”, aldus Van de Vreken.

Ondanks de stijging van het aantal zwartrijders kan De Lijn rekenen op een groot deel aan trouwe reizigers: “Als we kijken naar het aantal reizigers dat gecontroleerd wordt, zien we dat 97% wel correct betaalt.” Van de Vreken merkt bovendien op dat bij die zwartrijders ook mensen zijn die hun abonnement op het moment van controle niet bij zich hadden.

Besparingen

“We moeten reizigers aanzetten tot het simpele principe: wie gebruik maakt van het openbaar vervoer, moet daarvoor betalen”, zegt topman Roger Kesteloot in de Gazet van Antwerpen. Maar of dat de enige stimulans was voor het stijgend aantal controles kan in vraag gesteld worden. De vervoersmaatschappij moest in 2012 tegemoetkomen aan een besparing van 60 miljoen euro om haar begroting op orde te kunnen brengen. Met de extra controles is De Lijn erin geslaagd om de opbrengsten met 600.000 euro te verhogen.

“Je krijgt geld van de overheid, geld van verkoop en geld van boetes. Al dat geld gaat dan in een grote pot waaruit je het jaarbudget moet halen. Maar die controles helpen natuurlijk ook om de begroting rond te krijgen. Je hebt enerzijds inkomsten uit boetes, maar daarnaast stijgen de inkomsten van verkoop omdat mensen zich meer bewust worden van de toenemende controles”, vertelt Van de Vreken.

Tevredenheid

De Lijn maakte bekend dat het aantal reizigers in de eerste helft van 2012 lichtelijk daalde, namelijk met 1,2 %. Ook de tevredenheid van de klanten zou volgens een peiling in 2012 licht achteruit zijn gegaan. De woordvoerder meldt dat de meest voorkomende klachten te maken hebben met stiptheid en verkeersdrukte.

© 2013 – StampMedia – Laura Lefever