KRAS trok met een groep jongeren naar Brussel. Daar spraken ze met politici en experts over identiteit en formuleerden ze aanbevelingen over de verschillende onderwerpen. In het Europees Parlement werkten de jongeren rond cultuur, in de Senaat rond klasse en in het Vlaams Parlement spraken ze over het onderwerp van deze aflevering: gender.

Maïté, Stella en Stien hebben het in deze aflevering wat KRAS voor hen betekent, welke ervaringen zij hadden in de Lokale Slotzitting, hoe zij omgaan met de grote druk van het jong-zijn, gender en het leerplan, alsook over wat zij zouden willen aankaarten op TIME TO (RE)ACT.

vorige volgende