In opdracht van Other Talk, dat wordt beheerd door 11.11.11, voerde StampMedia onderzoek bij scholieren uit heel Vlaanderen naar hun attitudes over migratie en waar ze hun informatie over migratie vandaan halen.

 

Door de sterke polarisatie in het debat rond migratie is het niet vanzelfsprekend om op een veilige manier van gedachten te wisselen. Jongeren bevinden zich nochtans in een groeifase waarin gesprek, aftoetsen van meningen en dialoog cruciaal zijn om zich te ontwikkelen tot bewuste burgers. 

Maar op welke manier kan het gesprek nog gevoerd worden? Hoe gaan we opnieuw naar een constructieve uitwisseling van ideeën en standpunten met jongeren?

Om die vragen te beantwoorden bevroeg StampMedia bijna 2.500 leerlingen uit het middelbaar onderwijs en hield focusgroepen in 16 scholen. StampMedia voerde dit onderzoek in samenwerking met de KU Leuven.

vorige volgende