Tom Vandendriessche.

Op 9 juni vinden ook de Europese verkiezingen plaats. Voor het eerst kunnen ook 16-jarigen hun stem uitbrengen voor het Europese parlement. Reporter Naomi Izabela wil de Europese politiek dichter bij jongeren brengen. Dat doet ze door verschillende huidige Europarlementariërs die Europese lijsttrekker zijn voor hun Vlaamse partij te interviewen in het Europees parlement. Vandaag: Tom Vandendriessche van Vlaams Belang.

Volgens Tom Vandendriessche en Vlaams Belang moet de invloed van de Europese Unie op de individuele lidstaten sterk ingeperkt worden. “Wij geloven fundamenteel in de oorspronkelijke Europese samenwerking”, aldus Vandendriessche. “Voor welvaart en vrede gaan we economisch samenwerken, maar dat doen we vanuit de soevereiniteit van onze nationale staten. Wij willen geen Europese superstaat die boven ons hoofden gaat bepalen wat wij hier in Vlaanderen moeten doen. Wij willen onze eigen keuzes maken.”

Peilingen wijzen uit dat Vlaams Belang goed scoort bij jongeren. “Jongeren voelen instinctief aan dat onze samenleving naar de afgrond gaat. Een stem voor VB is een stem voor de hoop”, aldus Vandendriessche. Vraag is of Vlaams Belang ooit zal besturen, aangezien niemand met Vlaams Belang lijkt te willen samenwerken. “Men moet luisteren naar het signaal van de kiezer. Als die voor ons kiest, kan men dat niet negeren in een democratie. Het gaat niet om partijen en politici die winnen of verliezen, het gaat om de mensen die volksvertegenwoordigers kiezen. Er worden veel politieke spelletjes gespeeld. Vlaams Belang wil met iedereen praten. Op voorhand de dialoog uitsluiten wil eigenlijk zeggen dat je niet naar de kiezer wil luisteren.

Vlaams Belang wil een migratiestop, terwijl studies uitwijzen dat we die migratie nodig hebben om onze arbeidsmarkt op peil te houden. “Wij bieden daar andere oplossingen voor”, zegt Tom Vandendriessche. “Wij denken dat de schaarse Afrikaanse en Aziatische mensen die hoogopgeleid zijn ter plaatse nodig zijn om die landen en hun economieën verder te laten ontwikkelen. Het getuigt van neokoloniaal beleid om die schaarse mensen naar hier te halen en in onze zorginstellingen tewerk te stellen. Vlaanderen is geen migratieland, daarvoor hebben we hier niet genoeg plaats. Vlaanderen is vol.”

Er zullen ook veel jongeren met een migratieachtergrond gaan stemmen. Wanneer zijn zij voor Vlaams Belang Vlaming? “Dat is toch heel duidelijk?”, antwoordt Vandendriessche licht verontwaardigd. “Ons nationalisme is gebaseerd op identiteit en burgerschap. Vlaming word je door je geboorte, maar je kan ook later Vlaming worden. Dat is een psychologisch proces waardoor je je identificieert met die Vlaamse volksgemeenschap en onze normen en waarden omarmt.”

Deze reeks interviews werd opgenomen in het Europees parlement. Volgens de regels van het parlement konden alleen huidige Europarlementariërs geïnterviewd worden op de locatie. EU-lijsttrekkers Rudi Kennis (PVDA) en Wouter Beke (CD&V) zetelen momenteel nog niet in het Europees parlement en konden dus niet geïnterviewd worden. Johan Van Overtveldt (N-VA) ging niet in op de vraag voor een interview.


Dit artikel werd gepubliceerd door WAT WAT op 30/05/2024.

vorige volgende