Dit jaar zou Eandis de ondergrondse gasleidingen vernieuwen in de Driekoningenstraat/Statiestraat. Winkeliersvereniging Hart van Berchem opperde echter om meteen door de zure pil te bijten en beide straten opnieuw aan te leggen.

Stad Antwerpen, District Berchem en Europa sloegen de handen in elkaar en zullen de heraanleg, voor een bedrag van 7 miljoen Euro, financieren. De werken nemen aanvang medio maart 2009.

StampMedia praatte met Pascal Jacques, voorzitter van Hart van Berchem, en enkele winkeliers. Niet iedereen lijkt opgezet met de plannen.

© 2008 – StampMedia - Michaël Vanderleyden, Adriano Hasani


Deze videoreportage werd gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 14/10/2008