De Internaten met Permanente Openstelling (IPO’s) vragen meer financiële middelen om kinderen uit de jeugdzorg te kunnen ondersteunen. Aanvankelijk zijn ze blij met onze vraag naar meer informatie, maar als we iets later opnieuw contact opnemen, is er plots geen vuiltje meer aan de lucht. Wat is er gebeurd?

Een Internaat met Permanente Openstelling (IPO) is een internaat dat het hele jaar open is, ook tijdens weekends en vakanties, voor kinderen die niet meer naar huis kunnen. Kinderen die geen vaste plek hebben om in het weekend naartoe te gaan, kunnen terecht in deze internaten. In 2014 waren in Vlaanderen vier internaten die dienst deden als IPO. In 2015 werd dat aantal verdubbeld.

De internaten bieden een plaats voor 265 kinderen van Jeugdhulp, wat heel breed gezien kan worden. Vaak gaat het om kinderen met mentale of fysieke problemen. De extra zorg die zij nodig hebben, kunnen ze krijgen in zo’n internaat. Maar bedden alleen zijn niet genoeg om de kinderen een juiste opvang te bieden. De IPO’s zijn bedoeld om een thuis te vervangen. Dat betekent een eigen kamer en eigen spulletjes voor alle kinderen. Maar daar blijkt niet voldoende geld voor te zijn. Veel IPO’s zijn bereid ons te woord te staan. Een begeleider doet zelfs via mail al een uitspraak over de financiële toestand in hun internaat. “Er is net genoeg budget voor kleding en eten. Bovendien is de infrastructuur hier niet in orde”, aldus een IPO-opvoeder die anoniem wenst te blijven.

 

“Kinderziektes”

Marianne de Paduwa, deskundige buitengewoon onderwijs bij het GO!, wijst erop dat de IPO’s deel uitmaken van een project dat ze in samenwerking met het domein Welzijn organiseren. Dat project startte op 1 september 2015. “Zo’n vernieuwing gaat gepaard met een aantal kinderziektes maar we proberen die samen aan te pakken.”

De IPO’s mikken op een traject dat perspectief biedt aan de kinderen. “Vroeger beperkten we ons tot kwalitatieve opvang, nu richten we ons meer op emancipatie volgens de regels van het decreet rechtspositie van de minderjarige”, zegt De Paduwa. “De IPO-teams zijn met veel enthousiasme aan de slag gegaan om zich verder te professionaliseren om tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen en jongeren die er verblijven.”

De Paduwa wijst er ook op dat geldgebrek voor infrastructuur een pijnpunt is. “De IPO’s worden bijkomend gesubsidieerd door Welzijn, maar krijgen vooralsnog geen werkingsmiddelen van Onderwijs. Dat staat wel in onderwijsdecreet 20 uit 2002, maar door de budgettaire krapte van de Vlaamse regering bleef het dode letter.”

 

Radiostilte

Een reactie op de uitspraken van GO! bleef nadien uit. We contacteerden opnieuw alle IPO’s in Vlaanderen. Nadat het GO! gecontacteerd was, werd alles plots ontkend. De IPO’s kampten alleen nog met kleine probleempjes. De kinderen hadden alles wat ze nodig hadden. Commentaren bleven uit, uitspraken werden ontkend en kritische vragen werden ontweken. De problemen zijn blijkbaar twee dagen na ons bezoek aan de GO! Centrale opgelost. Op de vraag voor een IPO-bezoek of een gesprek met een begeleider, werd niet ingegaan.

Check hier de StoryMap met alle IPO locaties.

© 2016 – AP Hogeschool/ StampMedia – Gitte Bes en Amber van Sprundel