© Omar Bouiraamane

De jongeren van de organisatie Speak Out waren eind vorige week te gast in de Europese Commissie. Tijdens de conferentie, georganiseerd door Diaspora Vote, konden ze hun stem laten gelden over thema’s als klimaat, migratie en democratie. Reporter Omar Bouiraamane was er bij en keek er door zijn camera naar.

De jongeren van Speak Out lieten zich kritisch uit over het huidige Europese beleid. Daarnaast gaven ze hun eigen visie over hoe ze de toekomst van Europa zien. Zowel de jongeren als de commissieleden waren het er over eens dat er nog beter moet worden samengewerkt om de uitdagingen rond bijvoorbeeld armoede, zelfbeschikking, gelijke kansen, werk en economie aan te pakken.

vorige volgende