represent

StampMedia voerde in opdracht van mediawijs.be, Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid, een onderzoek naar de eventuele kloof tussen stedelijke jongeren met een migratieachtergrond en de nieuwsmedia. Het onderzoek bestond uit een kwantitatieve bevraging, een focusgesprek over media en mediagebruik en een dialooggesprek met professionele journalisten.

Uit de gesprekken die we voerden, bleek dat er wel degelijk een kloof is. Jongeren met een migratieachtergrond vinden dat ze nauwelijks een stem krijgen in de nieuwsmedia. Als ze aan bod komen, is dat volgens hen vaak in een negatieve context. Vanuit hun ervaringen in de dialooggesprekken reiken jongeren en journalisten samen een aantal oplossingen aan om de representatie van de jongeren in de media te verbeteren.

Het volledige rapport vind je hier.

In dit onderzoek hebben we ruim de tijd genomen om zowel te luisteren naar journalisten als naar jongeren. Op basis van dialoog tussen beide groepen konden we tot wederzijds begrip komen. We kunnen u hopelijk meer inzicht geven in het nieuwsgebruik van jongeren met een migratieachtergrond, een belangrijke maar moeilijk te bereiken en weinig bestudeerde doelgroep.

 De inzichten die de jongeren en de journalisten opdeden, leidden tot 8 concrete tips voor journalisten. We hebben die uitgewerkt in leuke video’s die je hieronder kan bekijken. Veel kijkplezier!

vorige volgende