Wellen © Wikimedia

De gemeente Wellen wil werken aan een beter aanbod openbaar vervoer voor de inwoners. Ondertussen zal de gemeente in het voorjaar een fietsstraat aanleggen en in de toekomst de fietspaden verbeteren.

Wellen is een landelijke gemeente met een beperkt openbaar vervoer in een landelijke regio. “Er zijn weinig verbindingen, maar we werken wel aan meer vervoer op maat. Zo is er in Wellen de belbus, maar ook daar zouden er nog meer mogelijkheden mogen zijn”, begint schepen van Mobiliteit Kristien Treunen (CD&V). “We zijn er nog lang niet.”

Wellen wil de mobiliteit verbeteren voor iedereen, jong en oud. En veiligheid is daarbij ook erg belangrijk. “Op termijn willen we al het zwaar verkeer mijden binnen het centrum”, voegt Treunen toe.

Fietspaden

Ondertussen is de gemeente druk in de weer met het verbeteren van fietspaden en het aanleggen van een fietsstraat. Er lopen momenteel twee projecten in de gemeente. Eén daarvan is de Bloemenstraat midden in het centrum. In het voorjaar beginnen de werken, maar nu zijn er al metingen aan het gebeuren om te kijken wat op termijn allemaal haalbaar is. “De realisatie van het project zou toch bijna een jaar duren,” denkt mobiliteitsambtenaar Chiel Herbots, “Het is een rioleringsproject en er worden dus eerst nutsleidingen aangelegd voor we de wegen gaan verbouwen”. De Bloemenstraat zal worden ingericht als een fietsstraat met eenrichtingsverkeer, met alle regels die daarbij horen, zoals een maximumsnelheid van 30 km/u en het niet inhalen van fietsers. In de enquête ‘Mijn Toekomstdromen voor Wellen’, gaf een groot deel van de deelnemers aan dat de situatie in de straat gewijzigd moet worden.

Een tweede project waar de gemeente mee bezig is, bevindt zich op de Bosstraat. Een weg van twee kilometer waarbij je terecht komt in Alken. “Momenteel zijn er slechte fietspaden die bestaan uit klinkers. We gaan de straat nu inrichten met fietspaden aan beide kanten van de weg”, legt Herbots uit. “Ze zullen van beton zijn en worden elk 1,75 meter breed.” De weg zelf zal ook volledig vernieuwd worden en ook de maximumsnelheid zal overal verlaagd worden naar 50 km/u. Het is een gemeentelijk project, maar ook hier zullen rioleringswerken worden uitgevoerd. Wat dat betreft, is het dus ook deels een project van Aquafin, de rioleringsbeheerder.

Deelmobiliteit

De gemeente is nu ook volop bezig met zijn deelmobiliteit, maar wacht de doorvoering ervan toch nog af. Op dit moment zou daar nog nét niet genoeg vraag naar zijn. ‘We willen lessen trekken uit het verleden’, zegt ze. ‘Twee jaar geleden werden onze laadpalen amper gebruikt en nu zijn ze ongeveer 80% van de tijd in gebruikt. We moeten ons plan in verband met de deelmobiliteit dus wel al hebben, zodat deze klaar is wanneer de behoefte ernaar daar is’.

Wellen heeft een verkeerscommissie die bestaat uit de schepenen van mobiliteit, de mobiliteitsambtenaar, de politie en ook schooldirecteurs en vertegenwoordigers van oudercomités. Ze komen meestal vier keer per jaar samen om de problematiek te bespreken en oplossingen te zoeken. Elke inwoner kan signaleren welke problemen ze in de gemeente hebben opgemerkt. De website van de gemeente bevat ook links naar websites waar je slechte of gevaarlijke wegen en fietspaden kan melden


Dit artikel werd gepubliceerd door Limburgnieuws.be op 05/01/2022.

vorige volgende