Een informeel bezoek van Ahmed Aboutaleb (PvdA), burgemeester van Rotterdam aan de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) moet de band tussen de twee steden versterken. Rotterdam kan als Europese Jongerenhoofdstad 2009 Antwerpen helpen in de voorbereidingen naar 2011. En onder de tafel spelen de havenbelangen...

"Dit is een manier om de banden aan te halen zonder daar grote verdragen voor te moeten sluiten," zegt Janssens. "We hebben veel gemeen en kunnen dan ook op verschillende vlakken van elkaar leren." Zowel Rotterdam als Antwerpen worstelen met de havenproblematiek. Bovendien zal Antwerpen in 2011 een jaar lang de Europese Jongerenhoofdstad zijn, terwijl Rotterdam in december zijn jaar afsluit.

Investeren in de jeugd

Rotterdam legde een jaar lang de focus op het stimuleren van jong talent. Maar liefst 500 projecten moesten er voor zorgen dat de jongeren hun plaats vonden in de stad.“Het beste wat je kan overkomen is investeren in de jeugd,” zegt Aboutaleb. “Jongeren maken hun eigen toekomst, maar je moet zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Je moet hen een platform geven om aan de stad en de wereld te tonen dat zij de toekomst zijn.”

Jeugdbeleid

Volgens Janssens is de Jongerenhoofdstad een stimulans om het jeugdbeleid verder uit te bouwen. “Hoewel je het belang ervan niet mag onderschatten gaat het niet om één jaar. Het moet passen in de continuïteit van het jeugdbeleid.”

Dat jeugdbeleid moet zich zo breed mogelijk richten. Antwerpen moet een plaats worden waar alle jongeren zich zowel fysiek als psychisch goed voelen. “Je kan je beleid niet toespitsen op een specifieke probleemcategorie,” legt Janssens uit. “Het gaat om het kansen geven aan alle jongeren, met extra aandacht waar nodig.”

Affiche

Is het optreden als Jongerenhoofdstad meer dan een strategische toeristische zet? “Het is zeker niet toeristisch, maar er is niets mis mee om deze kans toeristisch uit te spelen,” verduidelijkt Janssens. “Hopelijk kunnen we in 2011 meer jongeren verwelkomen in Antwerpen en ons op de affiche zetten. In de eerste plaats krijgen de jongeren hier een podium. Talent zal op die manier een positie veroveren en die niet meer afgeven.”

Voorbereiding

“Zoals bij koken zit het succes hem in de voorbereiding,” zegt schepen voor jeugd Leen Verbist (sp.a). “Het komende anderhalf jaar moeten we investeren in het op poten zetten van projecten.” Naast het samenstellen van een ondersteunend team, dienen ook de nodige financiële middelen verzekerd te worden.

"Voor de Jongerenhoofdstad worden geen Europese middelen voorzien. De financiering komt dus van de stadsbegroting,” legt Verbist uit. “Daarvoor werd er al enkele jaren budget opzij gezet.”
Mogelijkheden bieden

"Dit extra budget is maar voor één jaar, maar Antwerpen heeft altijd sterk geïnvesteerd in het jeugdbeleid,” zegt Verbist. “Jongerenhoofdstad zijn zorgt voor een toonmoment. We kunnen organisaties laten lopen in plaats van laten wandelen. Het is niet alleen een kwestie van budget, maar van het bieden van mogelijkheden."

© 2009 – StampMedia – Carmen Van Oers