ANTWERPEN - De documentaire Betonne Jeugd werd gemaakt naar aanleiding van het tienjarige bestaan van de gelijknamige vzw die werkt met jongeren in armoede. De film kreeg meteen De Prijs van Aanstormend Talent.

Vzw Betonne Jeugd is een jeugdwerking in Antwerpen die een thuis wil bieden aan jongeren in armoede. Er is een aanbod aan activiteiten en er wordt eten voorzien, maar Betonne Jeugd wil voornamelijk een plek zijn waar deze jongeren elkaar ontmoeten. Ze krijgen er de kans een netwerk van vrienden en kennissen uit te bouwen, iets wat je mist als je in armoede opgroeit. Het is voor hen een belangrijke stap om sterker te staan in de maatschappij. De medewerkers van vzw Betonne Jeugd stimuleren deze jongeren bij het zoeken naar een goede opleiding en werk en begeleiden hen de stap naar het alleen wonen te maken. Betonne Jeugd is meer dan alleen vrije tijd en plezier maken.

Eigen schuld

Volgens hulpverlener Kristof Daems is armoede nog teveel een taboe. “Het moeilijkste is om te tonen wat we met onze vzw precies doen, namelijk jongeren in armoede sterker maken en begeleiden naar een normaal leven. Heel veel mensen denken bij armoede nog steeds aan geen geld hebben, marginaal zijn en vooral aan ‘eigen schuld’ en ‘geen kansen grijpen’. Terwijl deze mensen vaak geen echte kansen krijgen.” De begeleiding van Betonne Jeugd kreeg daarom het idee een documentaire te maken over jongeren in armoede. Voor hen meteen de ideale manier om hun tienjarig bestaan te vieren en mensen kennis te laten maken met de vzw. Twee vliegen in een klap.

Positief beeld

Met de documentaire wil Betonne Jeugd aantonen dat de strijd tegen armoede allesbehalve eenvoudig is, maar vooral dat deze jongeren ook talenten hebben. “Regisseur Joke Nyssen volgde gedurende een jaar drie jongeren in hun zoektocht naar werk, een woning en hun eigen talenten. Ze leerden elkaar kennen bij Betonne Jeugd. De vzw is daarom de rode draad doorheen de film”, vertelt Kristof. Hij is dan ook uitzonderlijk trots dat de documentaire dit jaar de Prijs van Aanstormend Talent tijdens het festival ‘7 dagen van de Sociale Film’ won. “Het is in de eerste plaats een erkenning voor de regisseur. Daarnaast krijgen we heel wat positieve reacties op de inhoud van de film. Eindelijk schetst iemand een positief beeld over armoede. In plaats van schrijnende verhalen over bedelen te vertellen, bekijkt deze film hoe deze jongeren stappen zetten en vooruit gaan in hun leven.”

Tien jaar Betonne Jeugd

Vrijdag 11 oktober 2013 vierde Betonne Jeugd haar tienjarig bestaan met een opendeurdag waar de documentaire vertoond werd. “Ongeveer 300 mensen kwamen kijken naar de film en ongeveer 350 mensen hebben met ons meegevierd. Een heel groot succes voor een kleine vzw”, aldus Kristof. Er was een grote verscheidenheid aan bezoekers, maar opvallend genoeg kwamen vooral mensen die niet in armoede leven een kijkje nemen. Het doel van Betonne Jeugd is geslaagd: armoede en de jeugdwerking onder de aandacht brengen.

Boerderij

Sinds een jaar werkt Betonne Jeugd aan een kinderwerking. De jongeren zijn hierbij de begeleiders van kinderen die in armoede leven. Elke zaterdag is er een opkomst van een vijftal kinderen. Ogenschijnlijk een klein aantal voor een gewone jeugdbeweging, maar waardevol voor kinderen die nergens anders terecht kunnen.

In de toekomst wil Betonne Jeugd een boerderij vinden op het platteland waar de jongeren zich kunnen ontplooien en ontspannen. Kristof wil hen op die manier behoeden voor de gevaren van een grootstad. “Er zijn grote wachtlijsten bij het OCMW en de VDAB en er zijn gevaren zoals eenzaamheid, drugs, geweld en criminaliteit. Het doel is dat onze jongeren zichzelf kunnen ontwikkelen op het platteland zodat ze later terug naar de stad keren met een geloof in hun eigen kunnen.”

© 2013 - StampMedia - Nina D'Hollander


Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 25/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 25/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Apen.be op 25/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 25/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 25/10/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 25/10/2013