reacties (1)

God is niet dood. Hij zit slechts gevangen tussen modernisme en extremisme. Met deze opener sleurt Jonas Slaats, a.k.a. Halal Monk, ons meteen in zijn voorstelling Fast Food Fatwa’s. Via punkislam, Descartes en het Antwerpse justitiepaleis brengt hij ons met een inhoudelijk sterk betoog tot zelfkritiek over onze starre modernistische kijk op religies.

In Fast Food Fatwa’s gebruikt Slaats zijn religieuze kennis om tot een veel dieper probleem te komen. Wanneer bij de aanvang van het modernisme religie plaats moest ruimen voor wetenschap, met zijn categoriserende, systematiserende methode, hebben we dit te ver doorgetrokken. Technologie als oplossing voor alles, vooruitgang zonder ethische reflectie en een geglobaliseerd consumptiemodel zijn de monoculturen waar we vandaag in verzeild zijn geraakt.

Dit alles biedt echter geen aandacht voor soberheid of hoe om te gaan met mislukkingen. Religie daarentegen leert ons om te gaan met de werkelijkheid op een manier die we ondertussen zijn kwijtgeraakt. Tradities brengen ons tot voeling met de natuur, het mystieke, gevoel voor gemeenschap, belangrijke waarden die men vandaag onterecht als ondergeschikt en tegengesteld aan het individualistische rationalisme beschouwd.

Emancipatie 2.0

Slaats weerlegt ook de feministische kritiek op genderdiscriminatie binnen religies. Meer nog, hij kaatst de bal terug, waar zit de vrouwelijkheid in ons modernistisch wereldbeeld? Tradities vertrekken uit de menselijkheid en hebben in de grond steeds een yin-yangaspect. Ze vormen een harmonie met kenmerken van beide seksen, waar evengoed plaats is voor passiviteit, het mythische en kalmte.

Het huidige paradigma waar we ons allen in bevinden heeft alleen aandacht voor die typisch mannelijke kenmerken, namelijk het jager-zijn, activiteit, snelheid. Is emancipatie dan alleen die vrouwelijkheid afleggen en je inpassen in de mannelijke logica die ons momenteel overheerst?

Sufisme in plaats van extremisme

Het systematiserende denken van het modernisme beïnvloedt ook religies. Dat bepaalde islamgroeperingen zo extremistisch zijn, is niet omdat de islam intrinsiek radicaal zou zijn, maar wel vanwege de modernistische omgang met de islam. Regels worden opgelijst, strikt geïnterpreteerd en alleen wie zich daar goed aan houdt, kan zich moslim noemen. Religie wordt gereduceerd tot vastgebeitelde geloofswaarheden en het mystieke in de islam, het sufisme, wordt vergeten of afgedaan als ‘de andere, mooie kant’ van de islam, terwijl de islam daar eigenlijk van doordrongen is. Het conflict tussen sjiieten en soennieten is daar nog het beste voorbeeld van. Eeuwenlang leefden ze vreedzaam naast elkaar, gingen ze samen naar Mekka, tot het categoriserende denken daar nu plots een strikte scheiding tussen maakte.

Als Halal Monk heeft Slaats de kans gehad om met verscheidene prominente religieuze leiders, geleerden en artiesten in een interreligieus debat te gaan en het resultaat hiervan is een bijzonder dynamische, visueel sterke lezing met citaten, filmpjes, foto’s en (soms net iets te veel) oneliners. Hij slaagt er in met humor, een snel tempo en een vlotte stijl tot een diepere analyse te komen van ons huidige westerse denken en de meerwaarde van religies.

© 2014 – StampMedia – Louise Willocx


Dit artikel werd gepubliceerd door Kif Kif op 28/10/2014


Reacties (1)

stan / ismail spada

Just something to think about:

After 9/11 many salafists in the world, knowing that the attack on the Twin Towers would not benefit them, changed their ideology and took a more sufi stand in Islam.

That sufi attitude is more acceptable to the West and is even practiced by many Westerners in all kind of forms, from yoga to buddhism etc. So Westerners will lower their guard.

Today it could well be that Westerners become more attracted to God in one way or the other and muslims on the contrary could become more politically engaged and get less spiritual.

It is a time when apparently the salafists from Saudi Arabia lost ground in favor of the old Muslim Brotherhood that saw a new opportunity to seize power of the Ahlus Sunnah with the help of Qatar and perhaps the US.

The Brotherhood acts in the West like a promotor of spirituality, which they presume is inexistent with most Westerners, and is felt by them as the only shortcoming of their well-being.

The Brotherhood is prepared to fill in this need with spiritualism from Islam of the old and only asks in return to be accepted as leaders of the believing people, in the same way as they once led a great part of the world, especially al-Andalus.

To reach their goal the Brotherhood uses all possible ways to gain this power even through democratic systems, which they abolish as shirk, but never the less accept as a good bidah (good newly invented thing) for a certain period of time.

The Brotherhood, in the meantime, has infiltrated all echelons of power wherefrom they make it easier for themselves and for the indoctrination of their religious knowledge.

While non muslims seem to become more spiritual minded and aware of God, they also tend to be helpers of the muslims in the West and the conformism inherent to their own rules.

Non muslims, aware of God's presence see no reason to withhold others to feel the same even if they do so in a more stringent way.

Non muslims become defenders of the Muslim Brotherhood because non muslims, at the same time, are also democrats, believing in the freedom of speech and the freedom of religion and even freedom of dress code.

Members of the Brotherhood use non muslims to defend their selfish politics using a religious and often corrupted mindset.

The questions that come into my mind are the following:

Are muslim brothers not losing spirituality in favor of their political strive?
Does this desire for power not come in the place of inviting to God?

And are non muslims not deluding themselves with spiritualism in different forms, such as sufism, just because they lack the rationality for believing in God?
Is this spiritualism not a sign of fear and proof of incapacity and at the same time contradicting rationality?

And are muslims not leaving the exact sciences of Islam, invented during centuries, and which are the result of previous critical rationality, in favor of the political opportunistic goals of modern times?

Can a self thinking, rational muslim freely believe in One God without ever seeing Him?

I think he can, when looking at God's Universe, reading His Books and by staying in the fitrah which was given by God to every child at birth as a spark of His Divinity.

Can a blind following muslim, without using his own intellect, freely believe in One God and stay that way?
I think he can not.

But God knows best.

Plaats een reactie