(PIDMAG) Voor jongeren is het dikwijls onvermijdelijk om bij hun zoektocht langs te gaan bij één van de vele interimkantoren. Uit cijfers van Federgon, de koepel van uitzendbureaus, blijkt dat 27% van de uitzendkrachten zich situeert bij de 21- tot 25-jarigen.

Toch zijn de interimkantoren niet altijd de beste manier om gepast werk te vinden. Dat blijkt uit meer dan duizend getuigenissen over uitzendarbeid, die door de christelijke jongerenorganisatie KAJ en de jongerenontmoetingscentra JOC verzameld werden in het boek Is dit de nieuwe arbeidscultuur? Zwartboek interim. Daarin worden experts, maar vooral de jongeren zelf aan het woord gelaten om de soms onheuse behandeling door de interimkantoren aan het licht te brengen.

Bart Holvoet van KAJ: "In het boek willen we twee thema’s aankaarten. Aan de ene kant is er het misbruik van jongeren door interimkantoren, aan de andere kant willen we een maatschappelijk debat op gang brengen over tijdelijk werk."

Het boek vraagt zich af of interimwerk de nieuwe arbeidscultuur wordt en of de jongeren dat wel willen. Interimarbeid kan erg interessant zijn om ervaring op te doen, maar als je erin vastroest, kom je in een uitzichtloze situatie terecht.

Volgens cijfers heeft 60% van de jongeren na 18 maanden vast werk. De overige 40% zijn vaak laaggeschoold en zitten veel langer vast in tijdelijk werk. Bart Holvoet pleit voor een politieke oplossing van het probleem. Hij wil dat er een antwoord komt op de vraag hoe de evoluerende economie valt te rijmen met de vraag van de jongeren die vast werk willen.

Ontmoedigende praktijken

Interimkantoren zouden zich schuldig maken aan klachten van allerlei aard, zoals onder meer achterstallig loon. Ze zouden jongeren ook geregeld ten onrechte vast werk voorspiegelen. Die praktijken ontmoedigen jongeren in hun verdere strijd om vast werk.

Wat kan je doen als je door een interimkantoor in de penarie zit? “Jongeren kunnen hiervoor altijd terecht bij vakbonden”, zegt Tim Rambour van Freezbe, de jongerenafdeling van de liberale vakbond ACLVB. “In het bedrijf waarvoor je werkt, is er vaak een syndicale organisatie aanwezig die opkomt voor de rechten van de werknemer, en dus ook die van de interimkracht. In kleinere bedrijven is zo’n delegatie niet altijd aanwezig. In dat geval ga je best even langs bij een vakbondskantoor. Als het probleem complexer is, dan kunnen er juridische stappen genomen worden.”

"Belangrijk is dat je sowieso zoveel mogelijk zaken bewaart", adviseert Tim Rambour. "Vaak komen jongeren bij ons terecht met een bepaalde wantoestand, maar hebben ze niets in handen om dat te bewijzen. Contracten, briefwisseling, mails ... hou alles bij."

Ten slotte raadt Tim Rambour aan om niet alleen via interimkantoren werk te zoeken. “Als je de school verlaat, moet je je eerst en vooral inschrijven bij de VDAB. Dat is belangrijk voor je recht op een uitkering. De VDAB beschikt bovendien over een uitgebreide databank met vacatures.”

Bijblijfconsulenten

De vakbonden kunnen je eveneens verder helpen. Zij hebben bijblijfconsulenten, die je helpen in je zoektocht naar werk, maar ook loopbaanbegeleiders, voor het geval je het gevoel hebt dat je een foute jobkeuze hebt gemaakt of niet weet waar je naartoe wil in je job. Vergeet zeker niet je eigen netwerk en de diverse vacaturesites op het internet te raadplegen.

Ondanks teleurstellingen in de interimarbeid, bevestigen steeds meer onderzoeken dat uitzendarbeid de kans op vast werk verhoogt, zo stelt de VDAB vast. Uitzendkrachten krijgen de kans om zich tijdens de interimarbeid te bewijzen ten opzichte van de werkgever, en ze verwerven ook steeds meer werkervaring. Wees dus niet te snel ontgoocheld, want interimarbeid kan zeker een belangrijke opstap zijn naar duurzaam vast werk.

© 2013 – StampMedia - Leen Vermont en Laura Lefever, foto: Pauline Poelmans


Dit artikel verscheen eerst in PIDMAG, het magazine van StampMedia op 27/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Trends op 27/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 28/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 28/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 28/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 29/03/2013