Op 26 mei zijn het Parlementsverkiezingen. Castor en Marlon, twee Nederlanders die in België wonen, spreken met acht millennial-kandidaten voor de Europese verkiezingen, die allemaal hun eigen visie hebben op de toekomst van de EU. Vandaag leest u het interview met Lianna Mkrtchyan van de N-VA.

De N-VA heeft vier afgevaardigden in het Europees Parlement. Zij kiezen voor “een nieuwe weg, tussen het kritiekloze eurofiele geloof en de eurosceptische krachten die de EU willen vernietigen”. Wat dat betekent? Wij spreken kersvers politica en nummer 8 op de lijst Lianna Mkrtchyan (23).

Hoe ben je op de Europese lijst geraakt?

Ik ben vorig jaar voor het eerst verkozen bij de gemeenteraadsverkiezingen in Menen. Mijn politieke carrière is nog maar net begonnen. Nadien kwam vanuit de partij de vraag of ik op de Europese lijst wilde staan. Voor een beginnend politicus komt er dan meteen veel op je af, maar het is ook een kans om veel bij te leren en te groeien in de politiek.   

Stel dat je verkozen raakt, kun je dan je werk in de gemeenteraad combineren met een zetel in het Europees Parlement?

Ik ga proberen beide te doen. Nu zie ik het vooral als een kans om te groeien en ervaring op te doen. Over een jaar of tien zie ik mezelf helemaal voor Europa gaan, als ik daar de kans voor krijg natuurlijk.

Heb je een speciale band met Europa?

Ik heb Armeense roots. In Armenië wordt Europa gezien als een soort heilig en beloofd land. Net als alle nieuwelingen die naar Europa komen heb ik daarom een speciale band met dit continent. Zeker door alle media-aandacht voor migranten leeft dat gevoel enorm.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen schreef je op Facebook dat je wil inzetten op ‘duurzame integratie’. Is dat ook een thema waar je je in Europa voor wil engageren?

Goede integratie is inderdaad niet alleen relevant in één land, maar binnen heel Europa. Het is belangrijk dat mensen die naar Europa komen goed en langdurig integreren, en dus de taal leren en lokale cultuur overnemen.   

Heb je het dan over Europese cultuur of de Belgische?

Volgens mij bestaat er niet zoiets als één Europese cultuur. De N-VA wil geen Europese eenheidsworst creëren. Elk land heeft zijn eigen cultuur en die moeten we behouden. Ik vraag me ook af hoe je dé Europese cultuur zou moeten definiëren.

Welke andere thema’s vind jij nog meer relevant?

Onderwijs vind ik een heel belangrijk thema, want ik ben studente lager onderwijs. Goed onderwijs is belangrijk om mensen te doen groeien en onderling respect te ontwikkelen. Er moet op Europees niveau veel meer kennis en ervaring worden uitgewisseld tussen scholen. België kan bijvoorbeeld veel leren van de Nederlandse ervaringen met methodeonderwijs. In Portugal worden leerkrachten ondersteund door verzorgers die scholen helpen met inclusie. We moeten die Europese kennis op een laagdrempelige manier met elkaar kunnen uitwisselen. Je moet niet wachten tot leerlingen in het hoger onderwijs zitten voor ze op internationale uitwisseling kunnen. Leerlingen in lagere en middelbare scholen moeten ook de kans krijgen om naar het buitenland te gaan, op een laagdrempelige manier.

Naast het bekende ‘ecorealisme’ pleit de N-VA ook voor ‘eurorealisme’. Wat betekent dat?

De Europese Unie staat ten dienste van haar lidstaten en burgers. Daarom moet de EU realistische doelen nastreven, overbodige regeltjes tegengaan en zich focussen op beleidsdomeinen die voor elk land een meerwaarde bieden.

Welke beleidsdomeinen kunnen beter in handen van de lidstaten kunnen blijven?

De N-VA is van mening dat zaken zoals fiscaliteit, sociale zekerheid, gezondheidszorg, cultuur, sport en toerisme het best worden overgelaten aan de lidstaten en regio’s. De meerwaarde van de EU ligt echt bij het stimuleren van een goede economie, creëren van jobs, een gezamenlijke aanpak van migratie en het verbeteren van de veiligheid.

Hoe moet die gezamenlijke aanpak van migratie eruitzien?

De Europese grenzen moeten goed worden bewaakt. Laat niet iedereen zomaar binnen. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe de huidige aanpak niet bestand is tegen een grote instroom van mensen. Het Europese grensbewakingsagentschap Frontex moet sterker uitgebouwd worden om voor uniforme buitengrenzen te zorgen.

"De Europese grenzen moeten goed worden bewaakt. Laat niet iedereen zomaar binnen. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe de huidige aanpak niet bestand is tegen een grote instroom van mensen."

In jullie verkiezingsprogramma pleit de N-VA voor “Een Europa waar Vlaanderen mee aan de tafel zit.” Hoe ziet die tafel eruit?

De stem van deelstaatparlementen moet steviger doorwegen in de Europese besluitvorming. Europa moet niets opleggen, maar de stem van de regio’s juist van onderuit mee nemen in beslissingen. We willen een rechtstreekse band tussen Vlaanderen en Europa creëren, maar hoe we dat concreet gaan, dat laten we nog in het midden. Dat moet op een flexibele manier gebeuren, want er is al genoeg regelgeving.

Verder zijn jullie voorstander van betere naleving van de Europese begrotingsregels*. Wat zijn de consequenties als je die regels niet naleeft?

Het is fout wanneer landen als Griekenland de nationale begroting laten ontsporen en andere landen met de gebakken peren zitten. Nationale verantwoordelijkheid is daarom belangrijk. Ieder land moet zorgen dat de begroting op orde is en de staatsschuld beperkt blijft. Landen die zich doelbewust niet aan de Europese afspraken houden moeten de eurozone kunnen verlaten.

Om de waarde van de euro te garanderen moet de nationale begroting aan regels voldoen. Het tekort op de jaarlijkse begroting mag niet meer zijn dan 3% van het BBP. Ook mag de totale staatschuld niet groter zijn dan 60% van het BBP. 

Kunnen of moeten?

Landen die geen verantwoordelijkheid nemen zouden uit de eurozone begeleid moeten worden. Hoe dat proces precies werkt, dat laten we in het midden.

Jullie lijsttrekker, Geert Bourgeois, is als Vlaams minister-president uitgesproken negatief over de Brexit. Wat vind jij?

De uitslag van het Brexit-referendum is bijzonder jammer. Het is ondenkbaar dat de Britten zonder scheidingsakkoord de Unie verlaten, ook na 31 oktober. We moeten zorgen dat er aan het eind van de rit een handelsakkoord ligt dat onze eigen export beschermt.   


Dit artikel werd gepubliceerd door Sceptr op 22/05/2019.

vorige volgende