reacties (0)


(PIDMAG) 25 jonge vrijwilligers van  StampMedia werkten samen met journaliste Sara Vandekerckhove (De Morgen) aan PIDMAG 9. Het thema van de negende editie van het magazine, dat net als de volledige inhoud en lay-out door de jongeren bepaald wordt, is ‘Taal’.

Vandekerckhove begeleidde op vlak van tekst, foto, video en digitale media. In nauwelijks vier dagen kwamen alle stukken samen, en goten de jongeren alles in een zestien bladzijden tellend magazine. De artikels die in dat magazine staan, zullen de komende weken ook op onze site verschijnen. Vandekerckhove leidde ze in met onderstaand voorwoord.

Woordeloos

Schuiven, wroeten, schaven, verfijnen... Elke tekst is een gevecht. Telkens weer. Tegen clichés, herhalingen, flagrante fouten of onduidelijkheden. Vaak met taal als enige wapen. Een wapen dat verontwaardiging kan veroorzaken, dat informatie kan delen of bewust kan maken. Een ultiem middel om mensen mee te sleuren in verhalen die boosheid oproepen, verwonderen of ontroeren.

Maar natuurlijk is taal nog veel meer dan dat. Machtig in verzoening, ongenadig in verdeeldheid. Het is het instrument bij uitstek om te verenigen of even later uiteen te rijten.

Essentieel ook om kennis te vergaren en om alle kansen te krijgen. Iets dat je het best in een klas leert – zo blijkt uit nieuw onderzoek – met de hulp van gepassioneerde leerkrachten. Dat beter blijft hangen op de schoolbanken, dan op het voetbalveld of bij de scouts.

Iets waar honderden variaties op bestaan. Uit noodzaak, maar even vaak omdat het zo organisch gegroeid is. Van gebarentaal tot straattaal. Elke met eigen variaties, nuances en gevoeligheden.

Daarnaast zijn er nog de woorden die we beter inslikken. Woorden waarmee we schofferen en beledigen. Die zo beladen zijn, dat we ons kunnen afvragen of we ze wel nog moeten gebruiken.

En dat 25 jongeren spontaan kiezen voor een magazine over 'taal' en zich enthousiast storten op spelfouten of taalanalyses, daar zijn eigenlijk geen woorden voor.

© 2015 – StampMedia – Sara Vandekerckhove


Dit artikel verscheen eerst in PIDMAG, het magazine van StampMedia – Jaargang 3 Nr.9 p. 2


Reacties

Plaats een reactie