Al twee jaar op rij ziet de Vlaamse regering dat Ringland, de burgerbeweging die bijna enkel door vrijwilligers getrokken wordt, vele duizenden mensen verwelkomt op haar festival. Om aan dit krachtige signaal van burgers tegemoet te komen, werd een ‘intendant voor overkapping’ aangesteld om te luisteren naar de voorstellen van het volk. Wat op het eerste zicht lijkt op een Vlaamse regering die na jarenlang aanmodderen eindelijk naar haar burgers luistert, openbaart zich al snel als een zoethoudertje, waardoor de burger met een kluitje in het riet wordt gestuurd.

Op de website van de intendant (overdering.be) kunnen gewone burgers suggesties doen over welke plekken zij willen behouden of veranderen. Die tips zouden dan worden doorgegeven aan verschillende ontwerpbureaus.

Officieel communiceert Alexander D’Hooghe dat hij “samen met verschillende organisaties en burgers” op zoek gaat naar “concrete en realiseerbare overkappingen voor de Antwerpse ring”. Daarvoor organiseert hij een wedstrijd waarbij ontwerpbureaus voorstellen kunnen doen.

Komt deze actie niet te laat? De bouwaanvragen van een Oosterweelverbinding zijn immers reeds ingediend, zoals voorgesteld door de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel), waarbij de Scheldekruising net boven de stad ligt. Dat is het traject dat in 2009 in een referendum door de Antwerpenaar werd weggestemd (burgerparticipatie zonder gevolg, deel 1).

“Van het Oosterweeltracé zoals het nu bestaat kan en zal niet meer afgeweken worden”, verklaarde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) in juli 2015 al. Maar bij Ringland, dat via crowdfunding in staat was om verschillende studies uit te voeren en een alomvattend plan uit te werken, klinkt het dat het BAM-tracé geheel ontoereikend is. “Om dit project echt leefbaar te houden volstaat het huidige besliste beleid niet”, stelt Ringland-coördinator Peter Vermeulen. “Er liggen nog steeds geen geloofwaardige plannen op tafel. Enkel met een meer noordelijke derde Scheldekruising is een volledige overkapping mogelijk”.

Hoewel het volgens Ringland nog te vroeg is om te zeggen welke rol zij precies zullen spelen bij de ontwerpwedstrijd, die door de intendant georganiseerd wordt, is het nu al duidelijk dat zij geen ontwerp zullen steunen dat niet aan hun voorwaarden voldoet. Vermeulen: “Tijdens de wedstrijd zullen wij vooral de nadruk leggen op mobiliteit, waterhuishouding en ecologie. Wij hebben aangetoond dat een volledige overkapping wel degelijk mogelijk is en dat die op alle vlakken veel beter is dan een gedeeltelijke overkapping.

We hopen dan ook dat onze inzichten worden meegenomen.” Hoe het Ringlandplan te rijmen valt met de reeds gemaakte beslissingen van de Vlaamse regering, is nog maar de vraag. “Een hertekening van het tracé zoals het nu beslist is, hoeft echter geen vertraging te betekenen”, vertelt Vermeulen nog hoopvol. Maar zelfs dan blijven er nog twijfels: zal het winnende voorstel, dat door de intendant aan de Vlaamse regering zal worden voorgesteld, ook daadwerkelijk worden uitgevoerd? De voorstellen van de intendant zijn immers niet bindend voor de Vlaamse regering. “Maar overkapping is ondertussen een thema dat niet meer weg gaat. Het moet op een of andere manier gerealiseerd worden. Laat ons hopen op een zo geïntegreerd en volledig mogelijke manier”, houdt Vermeulen vol.

Hoe mooi de plannen van Ringland ook zijn – hoe luid hun stem – burgerparticipatie via referenda of leuke wedstrijden bereikt zelden resultaat wanneer die voor de overheid op geen enkele manier bindend is. Burgerparticipatie zonder gevolg deel 2?

© 2016 – StampMedia  - Christophe Bell


Dit artikel verscheen eerder in PIDMAG jg.5, nr.16 op p.15