© Lore Wesenbeek

Vandaag 19 oktober is het de Dag van de Jeugdbeweging. De stad Antwerpen trakteerde vandaag op een groot ontbijt met randanimatie en muziek op het Astridplein aan het Centraal Station. De scouts en Chiro kennen we allemaal, maar wist je dat er ook een Syrische scouts bestaat in Antwerpen?

© Lore Wesenbeek

Antwerpen is een superdiverse stad met 166 verschillende nationaliteiten. Die diversiteit zie je voorlopig nog niet weerspiegeld in de jeugdbewegingen. Er is echter al een stap in de goede richting gezet. Vier jaar geleden kwam Rami Saii met het idee om de Syrische scouts op te richten: een jeugdbeweging die inzet op jongeren met een migratieachtergrond. Uiteindelijk werd de Syrische scouts opgericht in september 2017. De organisatie maakt deel uit van de Tafels van Vrede, een vereniging waarbij vrijwilligers activiteiten organiseren voor een breed publiek. Zelf werft de Syrische scouts via Facebook, de Syrische gemeenschap, de Tafels van Vrede, etc. , 

Nog niet officieel erkend

“Van bij het begin was de bedoeling dat onze leden meer zouden integreren in de gemeenschap,” zegt coördinator Hasan Sbat. “Een open visie is binnen de organisatie zeer belangrijk. Hier maken de jongeren kennis met anderen, leren ze elkaars manier van werken en denken kennen. Het bevordert hun verdere integratie. Dat is een van onze grootste verwezenlijkingen.”

Scouts en Gidsen Vlaanderen doet al jaren inspanning om haar ledenbestand diverser te maken. De jeugdbewegingen in Vlaanderen zijn namelijk overwegend wit, op een uitzondering hier en daar na. Het initiatief van de Syrische scouts is pilootproject en verloopt goed, maar heeft nog geen officiële erkenning gekregen van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Alle pistes liggen momenteel dus nog open. “We steunen deze scoutsgroep door het helpen zoeken naar kampplaatsen of organiseren van cursussen voor de leiding. We willen zorgen dat de groep de scoutwerking leert kennen.,” zegt Jan Van Reusel, woordvoerder van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

© Lore Wesenbeek

Scoutsbootcamp

De Syrische scouts organiseert veel activiteiten in samenwerking met andere scoutsgroepen,  om de leden te laten kennismaken met andere scouts en de integratie in de scoutsgemeenschap te stimuleren. Inne Mareel (21) is een geëngageerde vrouw die al sinds haar zesde bij de scouts zit. In 2017 nam ze deel aan een scoutsbootcamp, een weekend samen met vijf anderstalige jongeren, die geïntroduceerd werden in het scoutsleven. “Ze leerden dat weekend wat scouting betekent, wat de tradities zijn, waar we voor staan, etc. Vier van de vijf sloten zich daarna aan bij een reguliere werking,” zegt ze.

 

Het project is echter ook een traag experimenteel proces, dat veel tijd vraagt. Volgens Sbat is er bovendien gebrek aan continuïteit binnen de organisatie: “Er is een groot verloop van leden,” zegt hij. “Jongeren mogen hier maar één jaar blijven en moeten dan doorstromen naar de reguliere werking. Daardoor kunnen we geen lange termijn werking voorzien, iets wat in andere jeugdbewegingen wel gebeurt.”

vorige volgende