© Vlaams Belang

Op 26 mei zijn het Parlementsverkiezingen. Castor en Marlon, twee Nederlanders die in België wonen, spreken met acht millennial-kandidaten voor de Europese verkiezingen, die allemaal hun eigen visie hebben op de toekomst van de EU. Vandaag leest u het interview Tom Vandendriessche van Vlaams Belang.

Vlaams Belang bezit nu één zetel in het Europees Parlement, maar ziet zijn aanhang stijgen. Wij spraken eerste opvolger Tom Vandendriessche (41). Hij wil uiteindelijk af van dit Europese fake-parlement en pleit voor een Europese samenwerking tussen soevereine natiestaten.

Dag Tom, hoe ben je in het Europees Parlement terecht gekomen?

‘Sinds 1993 zet ik mij al in voor deze partij. Op basis daarvan heeft Tom van Grieken mij twee jaar geleden gevraagd om voor de fractie Europa van Naties en Vrijheid (ENF), waar Vlaams Belang onderdeel van is, te gaan werken. Ik heb toen mijn bedrijf verkocht om mijn politieke passie te volgen.’

Heb je het dan over een Europese passie?

‘Zelf ben ik opgevoed met de idee dat de EU is bedacht om de naoorlogse vrede te behouden en samenwerking te bevorderen. Mijn vader heeft nog voor het Europacollege gewerkt en mijn grootvader was een van de beste vrienden van Leo Tindemans (voormalig CVP-politicus die in 1979 één miljoen voorkeursstemmen kreeg voor het Europees Parlement red.), dus ik vond de EU nooit fout. Het Europa waar zij voor stonden, een Europa met samenwerking tussen soevereine staten, is het Europa waar ik me voor wil inzetten. Helaas is Europa nu van de bureaucraten. Niemand heeft meer een idee waar hij of zij op stemt.’

Is een plek op de Europese lijst het logische vervolg van jouw werk voor de ENF-fractie?

‘Als eerste opvolger heb ik niet echt een zichtbare plaats, maar dat vind ik ook niet nodig. Ik lijk niet op een politicus die altijd in de zon wil zitten.’

"We worden volgens de peilingen de derde fractie van het Parlement. De christendemocraten en de sociaaldemocraten hebben na deze verkiezingen geen meerderheid meer. Ze gaan ons dus hard nodig hebben."

Geef je jouw baan als woordvoerder op als je verkozen raakt?

‘Dat moet wel, want je kunt moeilijk tegelijkertijd op ambtelijk en politiek niveau werken. Als er iets gebeurt met een van de verkozenen, ga ik in het Parlement zitten tot de volgende verkiezingen, (lacht) of tot ik niet meer verkozen wordt bij latere verkiezingen natuurlijk.’

Inmiddels loop je al een tijdje rond in het Europees Parlement. Werkt de EU naar behoren?

‘Er zijn nu twee heersende Europese visies. Aan de ene kant heb je het eurofederalisme van Verhofstadt, Merkel en Macron. Zij zien de EU als een imperium dat moet concurreren met wereldmachten als de VS en China. Via een economische en monetaire unie proberen zij ook een politieke unie te creëren. Maar de bevolking is het niet eens met deze Verenigde Staten van Europa. Elk EU-referendum heeft dat bewezen.’

‘Vlaams Belang staat voor een andere Europese visie. Gesteund door een groeiende groep kiezers willen we de EU van binnenuit hervormen. We schroeven de Europese integratie terug tot het niveau van economische en technologische samenwerking. Een recent ingestemd verbod op pulsvisserij was er dan nooit gekomen, want de bevolking is het daar niet mee eens. Wij vinden dat een soevereine staat over dit soort zaken moet beslissen.’

De ENF-fractie is met 37 leden een vrij kleine fractie. Verwacht u een verkiezingswinst?

‘We worden volgens de peilingen de derde fractie van het Parlement. De christendemocraten en de sociaaldemocraten hebben na deze verkiezingen geen meerderheid meer. Ze gaan ons dus hard nodig hebben.’

"Het Europees Parlement is een fake-parlement."

Waarom zijn jullie voor de afschaffing van het Europees Parlement?

‘Het is geen parlement waar de bevolking zich mee kan identificeren. Dat zie je aan de dalende verkiezingsopkomsten. Wij zijn voorstander om alleen de Europese raad over te houden, want daar zitten de nationale volksvertegenwoordigers. Dat zijn politici die de burgers wel kennen. Wie kent de Europarlementariërs? Het Europees Parlement is een fake-parlement.’

Jullie zijn voorstander van een militaire samenwerking tussen Europese bondgenoten. Leidt die samenwerking uiteindelijk tot een Europees leger?

‘Wij stellen onze defensiepolitiek af op onze nationale belangen. De recente aankoop van peperdure F-35-gevechtsvliegtuigen toont bijvoorbeeld aan dat we alleen aan de belangen van anderen denken, vaak die van de Amerikanen of de NAVO. Wij zijn voorstander van gezamenlijke aankoopprogramma’s of opleidingen, zoals dat nu al gebeurt met Nederland, maar we willen niet dat Vlaamse soldaten missies uitvoeren onder een buitenlandse commandant.’

Wat is de rol van Vlaanderen in de EU?

‘Het is al zo moeilijk om België te hervormen, dus waarom zou Vlaanderen het voortouw moeten nemen in Europa? Toch zie ik wel mogelijkheden, want we zijn demografisch en economisch gezien geen klein Europees land. Met de nationalistische partijen in de EU strijden we voor een Europa waar elk volk zijn eigen soevereiniteit kan opeisen. De onafhankelijkheid van Vlaanderen is niet alleen gelegitimeerd als de bevolking dat wil, maar ook wanneer de internationale gemeenschap die accepteert.’

‘We moeten oppassen dat Europa niet versplintert in kleine regio’s. Een Europese superstaat wordt dan aantrekkelijk, aangezien al die kleine staatjes zich zullen moeten verdedigen tegen de wereldmachten. Kijk maar naar het Verenigd Koninkrijk, daar willen de Schotten nu uitstappen om zich vervolgens aan te sluiten bij de EU.’

"Wij willen van het Schengenverdrag af, omdat we zo onze nationale grenzen niet meer kunnen bewaken."

Was de Brexit dan een goed idee?

‘Het Verenigd Koninkrijk (VK) moet de EU nu wel verlaten, want de mensen hebben daarvoor gestemd. De Brexit is een slechte zaak voor partijen als Vlaams Belang, omdat het VK vaak op de rem ging staan als het ging over verdere Europese integratie. Wij verliezen een politieke partner.’
‘Het is niet gek dat het al zolang duurt om een uittredingsakkoord samen te stellen. Als er snel een scheidingsakkoord was gekomen, zouden andere landen ook aan exit-processen begonnen zijn. De EU doet er alles aan om de scheiding zo moeilijk mogelijk te maken. Dat is in niemands belang. Ook Vlaanderen is vanwege zijn economische banden met het VK de pineut van al die vertraging.’
‘Mocht ik Brit zijn, dan had ik gevraagd om een harde Brexit. Alleen daarmee neemt het VK de controle weer in eigen handen.’

Is Vlaams Belang bereid om Zuid-Europese landen te helpen op het gebied van migratie?

‘Wij hangen een schillenmodel aan: eerst los je de problemen in eigen land op en vervolgens kijk je waar de problemen op internationaal niveau liggen. Wij willen van het Schengenverdrag af, omdat we zo onze nationale grenzen niet meer kunnen bewaken. Door dat verdrag is het nu mogelijk om als gelukszoeker van Griekenland rechtstreeks door te reizen naar Duitsland.’

‘Daarnaast zijn we bereid de landen met grenzen aan de rand van de EU te steunen. Er moet niemand meer door kunnen. Wij zijn voorstander van het Australische model, waar asielaanvragen buiten de landsgrenzen gedaan worden. Doel van dat model is om vluchtelingen en migranten te ontmoedigen en het businessmodel van smokkelaars te kraken.’

Is het realistisch om in het huidige Europa de nationale grenzen te sluiten?

‘Hongarije is het perfecte voorbeeld van hoe migratie op nationaal niveau opgelost kan worden. President Viktor Orbán sloot op vraag van de bevolking de Hongaarse grenzen en het was meteen gedaan.’

Moet de EU niet juist optreden tegen dit soort landen?

‘We zijn allen zeer kritisch op hoe Hongarije of Polen omgaan met hun rechtspraak, maar ondertussen sluit de EU haar ogen voor hoe Spanje optreedt in Catalonië. Dat is de hypocrisie van de Europese elite: ze zijn op strafexpeditie tegen landen die het Europese migratiemodel afwijzen. Deze Oost-Europese landen hebben jarenlang een communistische dictatuur meegemaakt. Niet gek dat ze huiverig staan tegenover een nieuwe EUSSR. De EU houdt te weinig rekening met de andere democratische traditie in die landen. Het zijn nog altijd rechtstaten met vrije verkiezingen.’

Was het dan überhaupt een goede keuze om de EU uit te breiden met deze landen?

‘De EU is veel te groot geworden. In het Europa van vòòr het Verdrag van Maastricht konden veel Europeanen zich herkennen, maar dat is nu niet meer het geval. De landen die na de Koude Oorlog verlost waren van de Sovjet-Unie, werden zo snel mogelijk opgenomen met als gevolg dat we nu te kampen hebben met sociale dumping.

Het Verdrag van Maastricht werd op 7 februari 1992 ondertekend. Het vormde de oprichting van de huidige EU. Het Europees Parlement kreeg wetgevende macht en er moest een gemeenschappelijke munt komen.

Jullie vinden dat de EU gebouwd is op de christelijke cultuur. Tegelijkertijd streven jullie naar een muntunie met alleen Noord-Europese landen. De meest christelijke landen liggen echter in Oost- en Zuid-Europa.

‘Wat betreft identiteit is er een sterke overeenkomst tussen West- en Oost-Europa. Een West-Europeaan voelt zich eerder thuis in Boedapest dan in Molenbeek. In Boedapest voelt hij zich niet bedreigd in zijn identiteit. Daar hebben ze niet te maken met het fenomeen massamigratie, en zien er ook geen voordelen in. Daar hebben ze gelijk in.’

‘De Europese lidstaten wordt een economisch model opgelegd waar ze niet aan kunnen voldoen. In Spanje en Italië heerst een gigantische jeugdwerkloosheid. Wie werk heeft, moet steeds langere uren kloppen voor steeds lagere lonen en steeds minder sociale bescherming. Door de EU hebben deze jongeren geen toekomst.’

‘Daarom zijn Vlaams Belang-politici zo populair bij jonge mensen. Een globalistische elite heerst over de wereld en vindt alles wat te maken heeft met identiteit maar belachelijk. Vlaams Belang biedt daar een alternatief voor. Ik kom uit een hoogopgeleid gezin en heb twee universitaire diploma’s. Ik zou daarmee in het linkse-liberale elitaire milieu passen, maar daar behoor ik niet toe. Een elite moet vanuit haar talent of financiële positie zorg dragen voor en leidinggeven aan de bevolking. Dat is iets wat de Europese elite niet doet.’


Dit artikel werd gepubliceerd door SCEPTR.net op 22/05/2019

vorige volgende