© Denise Toebak

Evi Horemans is logopediste en audiologe en gespecialiseerd in gehoorrevalidatie. In haar eigen logopedische praktijk in Ekeren onderzoekt, behandelt en begeleidt ze dagelijks kinderen, jongeren en volwassenen met slechthorendheid. Ze dient zeven misvattingen over slechthorendheid van antwoord. “Ga niet luider praten, maar langzamer.”

1 Slechthorendheid is iets voor oudere mensen

Evi Horemans: “Slechthorendheid kan verschillende oorzaken hebben. Eén van de bekendste oorzaken is presbyacusis, ook wel gekend als ouderdomsslechthorendheid. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een geleidelijk proces waarbij het gehoor achteruitgaat als gevolg van het ouder worden. Gehoorverlies kan echter op alle leeftijden optreden, zoals bij geluidsoverlast, een middenoorontsteking of bij een hersenvliesontsteking. Daarnaast worden ook vijf op de duizend baby’s geboren met gehoorverlies. Dat kan erfelijk zijn, maar het kan ook ontstaan door zwangerschapsvergiftiging, een virusinfectie tijdens de zwangerschap of door zuurstofgebrek bij de geboorte.”

Evi Horemans

2 Als je hard schreeuwt tegen slechthorende mensen zullen ze het wel horen

“Dit is voor veel mensen de eerste reflex als ze praten tegen iemand die slechthorend is: schreeuwen of luider praten. Jammer genoeg zal het luider praten vaak weinig opleveren, omdat dit de spraak kan vervormen. Het is beter om duidelijk en langzaam te spreken. Schakel eventueel achtergrondlawaai uit en zorg dat de persoon uw lipbeeld kan zien.”

3 Als je hoortoestellen of cochleaire implantaten (CI) draagt, kun je alles gewoon horen

“Dit is een grote misvatting. Het resterende hoorvermogen is voor een groot deel bepalend voor het eindresultaat. Hoortoestellen, cochleaire implantaten en andere hulpmiddelen zijn auditieve  “hulp”-middelen. Ze genezen of herstellen het gehoorverlies niet. Dankzij de huidige technologieën kunnen de hoorhulpmiddelen al heel veel. Naast het geluid op bepaalde frequenties versterken, kunnen ze onderscheid maken tussen spraak en omgevingsgeluid, de richtingsgevoeligheid van de microfoon aanpassen en nog veel meer. Dit zorgt ervoor dat de persoon met slechthorendheid weer en/of meer toegang krijgt tot de auditieve wereld rondom hem, maar vaak klinken veel geluiden anders. Daar moeten de hersenen aan wennen.”

4 Mensen die slechthorend zijn, kunnen geen muziek beleven

“Als normaal horende wordt muziek voornamelijk waargenomen via het gehoor. Personen met ernstige slechthorendheid of doofheid ervaren muziek volledig anders. Ze laten zich leiden door de trillingen van de muziek. De muziekbeleving bij slechthorenden die een hulpmiddel gebruiken, is zeer persoonlijk. In de praktijk zie ik dat kinderen die vanaf hun eerste levensjaren een hoorhulpmiddel dragen heel veel plezier beleven aan muziek. Volwassenen die op latere leeftijd slechthorend worden en een hulpmiddel krijgen, hebben verschillende ervaringen. De ene persoon geniet enorm van muziek en het feit dat hij de muziek weer kan horen. De andere persoon geeft aan dat de muziek zodanig vervormd is dat hij er niet meer van kan genieten.”

5 Slechthorende mensen kunnen niet communiceren

“In de westerse cultuur zijn we heel erg gewend om te communiceren via  oraal-aurale communicatie. Dat wil zeggen dat we gaan communiceren door te spreken en luisteren. Maar er bestaan verschillende vormen van communicatie. Denk maar aan visuele communicatie, zoals liplezen (oraal-visueel) en gebarentaal (gestueel-visueel).  Lichaamstaal en geschreven taal vallen onder visuele communicatie. Dankzij de huidige technologieën zijn slechthorende en zelfs dove personen in staat om te communiceren via het oraal-aurale kanaal. Vaak zien we dit in combinatie met visuele communicatie. Dan spreken we over ‘totale communicatie’.”

 

6 Kinderen met een mild gehoorverlies zullen hier weinig hinder van ondervinden

“Voor een normale taal- en spraakontwikkeling is een goede gehoorfunctie onmisbaar. Uit een recent onderzoek blijkt dat kinderen met onbehandeld gehoorverlies meer communicatiemoeilijkheden hebben, zowel verbaal als non-verbaal. Daarnaast vertonen ze meer gedragsproblemen in vergelijking met normaal horende leeftijdsgenoten. Slechthorendheid heeft bovendien negatieve gevolgen op de schoolloopbaan en op het psychosociale welzijn van het kind. Hierbij is een vroege screening en een goede multidisciplinaire opvolging zeer belangrijk.”

 

7 Slechthorende mensen zijn minder intelligent

“Vroeger werd gedacht dat dove en slechthorende kinderen minder intelligent waren. Huidig onderzoek toont aan dat deze kinderen een normaal denkvermogen hebben. Hun intelligentie wordt weliswaar vaak onderschat door hun spraak- en taalontwikkeling.

Ander onderzoek wijst wel uit dat het denkvermogen van ouderen die slecht horen, sneller achteruitgaat. Uit verschillende studies blijkt dat het denkvermogen van slechthorende ouderen die een hoorapparaat krijgen, minder snel achteruitgaat dan bij zij zonder hoorapparaat. Uit zeer recente studies blijken dezelfde resultaten voor doven of zwaar slechthorenden die een cochleair implantaat krijgen. Het is dus van groot belang je gehoorverlies tijdig te laten behandelen.”


Dit artikel werd gepubliceerd door Oor En Zo op 10/05/2022.

Dit artikel werd gepubliceerd door Antwerps Persbureau op 22/02/2022.

vorige volgende