© Kelly Dermul

Europarlementslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA) werd lijsttrekker na een interne vete tussen Siegfried Bracke en Elke Sleurs, twee kopstukken van haar partij. Intussen woont de Melse in Gent en heeft ze grootse plannen met de stad. Het circulatieplan ziet ze niet zitten en fietsers wanen zich volgens haar de keizers van de weg. Toch wil de N-VA op meer dan enkel mobiliteit inzetten.

N-VA heeft momenteel acht zetels in de Gentse gemeenteraad. Met welke ambitie trekt de partij naar de gemeenteraadsverkiezingen?

“We willen vooral een nieuwe wind laten waaien in Gent. De beste manier om dat te realiseren, is de burgemeester leveren. Maar mocht dat niet lukken, dan willen we uiteraard meebesturen in de meerderheid. Over het aantal verkozenen spreek ik liever niet, voor ons is het belangrijk om na jaren van oppositie mee te kunnen bouwen aan een nieuw Gent.”

U zegt dat het in Gent anders moet. Hoe dan?

“Eén van de speerpunten voor ons is mobiliteit. We erkennen dat het in Gent noodzakelijk was om het doorgaand verkeer uit de stad te weren. Alleen vonden we het geen goed idee om dat via de zogenoemde knips te doen.”

Schaf deze knips af en opnieuw rijden er veel meer auto’s door de binnenstad. Dat krijgt u toch niet verkocht? Uit een onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij is immers gebleken dat, sinds de invoering van het circulatieplan, achttien procent minder stikstofdioxide werd uitgestoten. 

“Dankzij het totaalplan waar wij voor pleiten, zullen er sowieso minder auto’s zijn dan voorheen. Alleen gaan wij niet mee in het verhaal dat de fietser wordt gezien als de keizer van de weg en de automobilist als de grote boosdoener.”

Hoe bedoelt u? 

“Tal van maatregelen bewijzen mijn stelling. Zo bedraagt de nieuwe parkeernorm voor bepaalde nieuwbouwwoningen 0,6 auto per gezin. Ook de parkeertarieven swingen in Gent de pan uit. In het hele anti-autoverhaal vergeten we vaak dat de auto voor sommige mensen, zoals ouderen of andersvaliden, het enige vervoermiddel blijft.”

Ze kunnen toch kiezen voor alternatieven, zoals de fiets of het openbaar vervoer?

“Uiteraard, maar voor wie in de randgemeenten woont of in de haven werkt, betekent het openbaar vervoer niet altijd een optie. Het uitbreiden van het deelfietsenaanbod kan daartoe bijdragen. Ook moeten we nadenken of deelplatformen als Uber niet kunnen bijdragen aan de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk.”

Sommige inwoners blijven door het mobiliteitsplan in de kou staan, hoor ik u zeggen.

“Vooral handelaars, ja. Had men op voorhand geluisterd naar de inwoners, dan hadden al die aanpassingen niet gehoeven. Na de invoering van het circulatieplan bleek uit een bevraging dat 55 procent van de Gentenaars het circulatieplan een warm hart toedraagt. Maar vergeet niet: enkel inwoners van het centrum werden bevraagd. Niet de handelaars van het centrum, en niet de inwoners van de Gentse randgemeenten, net die mensen die de grootste moeite ondervinden om het centrum van de stad te bereiken.”

Hoe wil de N-VA dat probleem oplossen?

“Wij gaan voor een meer omvattende aanpak. Zo willen we een mobiliteitsapp uitwerken die voor de gebruikers uitrekent wat de snelste manier is om op hun bestemming te geraken. Dat kan door verschillende vervoermiddelen te combineren. Die willen we dan in de app bundelen in één abonnement.“

“Ook moeten de park-and-rides beter uitgebouwd worden. Het is toch ongelooflijk dat de p&r aan de Weba zelfs niet over een schuilhuisje beschikt? Ook moeten we spitsmijden aanmoedigen en slimme verkeerslichten met elkaar laten communiceren, zodat we geen onnodige tijd voor een rood licht verliezen.”

U wil in Gent, zoals in andere steden en gemeenten, de welvaart verzekeren, zoals uit uw slogan blijkt. Komt die welvaart in Gent dan in het gedrang?

“Dat handelaars inkomsten mislopen door het circulatieplan, staat vast. Maar andere zaken baren ons minstens evenveel zorgen. In Gent zijn zeer veel ingrediënten aanwezig om er een bruisende stad van te maken. Zo geniet ons Technologiepark in Zwijnaarde absolute wereldfaam.”

“Alleen moeten we erover waken dat onze bedrijven niet wegtrekken uit Gent, door ze bijvoorbeeld bij bouwaanvragen onhaalbare duurzaamheidsvoorschriften op te leggen. Zo brachten de strenge parkeernormen het voedingsbedrijf Vandemoortele er bijna toe om het hier voor bekeken te houden.”

“Als we die bedrijven niet naar Antwerpen willen zien vertrekken, zullen we hen moeten aanmoedigen, want zij zijn de motor achter de economische groei. Onze stad mag geen Brugge aan de Leie worden, waar enkel toeristen zich thuis voelen, terwijl de middenstand en de grote bedrijven hier wegtrekken.”

© Kelly Dermul

De N-VA campagne zet ook sterk in op veiligheid. Toch daalde de geregistreerde criminaliteit de laatste jaren met 17 procent, zoals blijkt uit cijfers van stad Gent.

“Maar die dalende trend zien we in àlle gemeenten. Het staat nochtans vast dat Gent, na Leuven, de hoogste criminaliteitscijfers van Vlaanderen kent. Bovendien hebben wij gemerkt dat mensen in de straat een onveiligheidsgevoel blijven ervaren.”

Dat valt uiteraard niet objectief te meten. Ik ken evenveel mensen die daar geen last van hebben.

“Recent nog hebben we gezien hoe homofobie kan leiden tot extreem geweld. Ook de vechtpartijen in de uitgangsbuurt tonen aan dat we de criminaliteit in Gent niet mogen negeren.”

Hoe wil uw partij de criminaliteit aanpakken?

“In Gent worden al camera’s ingezet om verkeersovertredingen te bestraffen. Waarom rust je die niet uit met ANPR-technologie (automatische nummerplaatherkenning, red.)? Het is toch al te absurd dat wie met een gestolen wagen over een knip rijdt, enkel bestraft wordt omdat die knip genegeerd werd.”

Zal het gebruik van dergelijke camera’s de privacy-toets doorstaan?

“Zolang het systeem enkel gebruikt wordt om een auto aan een persoon te linken, is er geen enkel probleem.”

Toch lijken camera’s eerder problemen vast te stellen dan ze te voorkomen.

“We willen, naast het gebruik van camera’s, ook buurtinformatienetwerken oprichten, waarin mensen met elkaar communiceren over wat leeft in hun omgeving. Ook moet de rol van de wijkagent als aanspreekpunt versterkt worden.”

Wat met het Gentse woonbeleid? De prijzen op de private markt swingen de pan uit en op de sociale huurmarkt staan meer dan tienduizend mensen op de wachtlijst.

“Als we wonen voor jonge gezinnen en alleenstaanden betaalbaar willen houden, moet de stad gronden, zoals het Houtdok, vrijgeven voor de bouw van woningen. In totaal kunnen de  vijf terreinen duizend woningen opleveren.”

“Ook uit het woonbeleid blijkt het dogmatische karakter van het stadsbestuur: op de private markt zijn dure en milieuvriendelijke passiefwoningen de norm in nieuwbouw, terwijl wij pleiten voor de BEN-norm (Bijna EnergieNeutraal, red.), wat veel goedkoper is én bijna net zo duurzaam.”

“Op de sociale huurmarkt staan inderdaad meer dan elfduizend mensen op de wachtlijst. Je kunt uiteraard nieuwe sociale woningen bijbouwen, maar wij ijveren voor de renovatie van bestaande sociale woningen. Twee derde van de sociale woningen is immers dringend aan renovatie toe, terwijl meer dan duizend woningen leegstaan. Daarnaast willen we aan mensen die op de wachtlijst staan, een sociale premie toekennen. Ook willen we privé-eigenaars aanmoedigen om hun eigendom te verhuren via het sociaal verhuurkantoor.”

In uw programma staat dat u ‘nen thuis veur iedereen’ wilt. Onder die slogan lees ik niets over arbeidsbemiddeling of armoede, maar over het Nederlands als verbindende factor. Is het Nederlands de poort naar onze samenleving?

“Wij hebben de ambitie om een hechte stadsgemeenschap te vormen. Daarbij is het onontbeerlijk om met elkaar in het Nederlands te communiceren. Nederlands moet de verbindingstaal worden tussen alle Gentenaars.”

Is dat momenteel niet zo?

“Er wordt veel te weinig ingezet op de kennis van het Nederlands. Eén op de drie leefloners in Gent spreekt geen Nederlands. De enige duurzame manier om uit de armoede te geraken, is een job te vinden. En daarvoor moet je uiteraard onze taal spreken. Ook het toelaten van de thuistaal op school is een punt waarop het huidige stadsbestuur schromelijk tekortschiet.”

De lessen verlopen toch in het Nederlands? Meertaligheid staat het leren van een andere taal niet in de weg.

“Als kinderen thuis geen Nederlands spreken en als ze dat op de speelplaats ook niet doen, dan ontneem je hen kansen en bouwen ze enkel een achterstand op.”

Wat met de hoofddoek op school ?

“Een algemeen verbod doorstaat de grondwettelijke toets niet. Wel vinden wij dat scholen de hoofddoek moeten kunnen verbieden, bijvoorbeeld wanneer meisjes door andere moslimmeisjes onder druk worden gezet om de hoofddoek te dragen.”

U sprak aan het begin van het interview de ambitie uit om mee te besturen. Met welke partners?

“PVDA en Vlaams Belang sluiten wij uit, omdat hun democratische principes niet overeenstemmen met de onze. Een coalitie met CD&V en Open VLD lijkt me dan het meest aangewezen.”

vorige volgende