© Stef Vananderoye

Ook in Limburg wordt afgeteld naar de komende verkiezingen. Op 2 en 4 oktober vonden in de Universiteit van Hasselt verkiezingsdebatten plaats. De Hasseltse lijsttrekkers wisselden van mening over mobiliteit, diversiteit en de toekomst van de stad.

Nadja Vananroye (CD&V), Marc Schepers (RoodGroen+), Steven Vandeput (N-VA), Hans Similon (Open VLD), Frank Troosters (Vlaams Belang) en Kim De Witte (PVDA) mochten aanschuiven in de aula van UHasselt. Tijdens het tweede debat werd de Open VLD vertegenwoordigd door Laurence Libert, nummer 2 op de lijst, en kon Kim De Witte enkel vanuit het publiek deelnemen. Het eerste debat werd georganiseerd door de studentenvereniging LVSV, het tweede door Knack in samenwerking met de VRT en Universiteit van Vlaanderen.

Veel beloven

De CD&V wil zich inzetten voor verschillende projecten en belooft hiervoor te zullen lobbyen bij de hogere regeringsniveau’s. Hiermee hoopt Vananroye een injectie van een miljoen euro aan burgerbudgetten vast te krijgen.

Het kartel van RoodGroen+ wil ook meer middelen uit Vlaanderen en gaat op zoek naar een oplossing voor de mobiliteitsproblemen. Schepers denkt dat dit het beste kan door het uitwerken van een efficiënt circulatieplan. Hij belooft gezondere lucht, een betere toegankelijkheid en een autoluwe schoolomgeving.

© Stef Vananderoye

N-VA wil het liefst een ander beleid voeren dan de huidige coalitie, waarbij de burger centraal staat. Volgens Vandeput horen mobiliteit en ruimtelijke ordening samen. In tegenstelling tot de andere partijen wil hij zoveel mogelijk beroep doen op de privésector om de parkings en het openbaar vervoer te beheren.

Ook het Vlaams Belang wil een ander beleid voeren. “Hasselt is een speeltuin voor bouwpromotoren. We moeten ons gezond verstand gebruiken en keuzes maken”, aldus Troosters. Hij belooft dat hij de grieven van de wijkcomités zal verdedigen tegenover het stadsbestuur.

Open VLD hekelt een gebrek aan toekomstvisie in het huidige bestuur. Volgens Similon is er te weinig te doen in de stad en is de huidige verkeerssituatie onveilig. Hij pleit voor het aanstellen van een nachtburgemeester en het aanleggen van meer fietspaden.

De PVDA focust zich op betaalbaar wonen, meer groen in de stad en het bestrijden van armoede. De Witte wil het openbaar vervoer toegankelijker maken door opnieuw gratis bussen in te voeren. Om de leegstand aan te pakken stelt hij voor om de leegstandsaks te verhogen.

Mobiliteit

Over de aanpak van de mobiliteitsproblemen zijn de partijen het in grote lijnen met elkaar eens: er moet meer geïnvesteerd worden op openbaar vervoer, er moeten fietspaden aangelegd worden en er moeten parkings bijkomen aan de stadsrand. Ook de treinverbinding met Antwerpen kan beter.

CD&V & RoodGroen+ willen het centrum autovrij maken en een emissietaks invoeren, maar stuiten daarbij op verzet bij Vlaams Belang. Volgens Troosters worden hierdoor bestuurders die met een oudere wagen rijden geviseerd, bijvoorbeeld ouderen of bezitters van tweedehandswagens.

Open VLD is voorstander van gratis parkeren en het inlassen van pendelbussen die tot ’s avonds laat rijden. PVDA pleit dan weer voor gratis bussen. Volgens de N-VA moedigt gratis parkeren enkel het autogebruik aan en moeten het beheer ervan in privéhanden geplaatst worden. “Niks is gratis”, zegt Vandeput.

Diversiteit

Het debat verliep rustig tot het onderwerp diversiteit ter sprake kwam. Vooral de bouwvergunning voor de moskee in de Heilig Hartwijk verhitte even de gemoederen. Volgens Vlaams Belang gaat uitbreiding van het gebouw problemen geven in de toekomst. “Binnen tien à vijftien jaar zal die wijk er uitzien zoals Borgerhout. De buurt zal islamiseren en de toestroom naar de moskee zal voor overlast zorgen”, zegt Troosters. 

Burgemeester Vananroye zegt dat ze nog geen klachten ontvangen heeft. “Dit is onnodig angst zaaien. Die moskee opereert daar al jaren zonder overlast en de vergunning is enkel voor een vernieuwing van de huidige bouw.” Volgens de Open VLD is er nochtans sprake van klachten over de parkeerdruk ten gevolge van de gebedsgangers. “De buurtbewoners zijn niet gehoord in de beslissing”, aldus Laurence Libert.

Mogelijke coalities

RoodGroen+ houdt alle opties open tot de verkiezingsuitslag bekend is. Maar in eerste instantie gaan ze voor de hoofdprijs. “Indien we de grootste partij zijn, zullen we de sjerp opeisen”, maakt Schepers zich sterk.

CD&V en N-VA zijn bereid om met iedereen in het bestuur te stappen, behalve met de extreme partijen (PVDA en Vlaams Belang). Of ze ook met elkaar willen verdergaan is nog een groot vraagstuk, want ze dingen allebei naar de burgemeesterssjerp.

Open VLD wil enkel in een coalitie stappen waarin zij de meerderheid hebben. “We gaan geen depannage doen”, aldus Similon.

Vlaams Belang wil een andere richting uitslaan dan de grote partijen. Het liefst zouden ze dit doen in een rechtse coalitie, maar ze zijn ook bereid om opnieuw oppositie te voeren.

PVDA wil een sterke oppositie voeren vanuit linkse hoek, maar zou graag ook mee besturen. “Wij zijn geen extreme partij. Wij voeren een klassiek sociaal beleid”, zegt De Witte.
 


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 09/10/2018

vorige volgende