(PIDMAG) Drugs zijn wijdverspreid. In elke uithoek van de wereld worden drugs gebruikt als recreatief middel. Maar naast de al dan niet problematische druggebruiker zijn er organisaties die verdovende middelen gebruiken om hogere doelen te bereiken.

Bepaalde religieuze bewegingen gebruiken al eeuwen geestverruimende middelen. Zelfs nu zijn er nog sjamanen die de natuur intrekken op zoek naar geestverruimende planten. Volgens Bert Broeckaert, hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KULeuven, zijn er verschillende religieuze tradities in de wereld waar drugs een belangrijke rol bij speelt. “Vooral cannabis wordt bij deze tradities gerookt”, vertelt Broeckaert.

Verschillende wereldgodsdiensten laten dan ook druggebruik toe. De Hindoes, bijvoorbeeld, geloven dat de God Shiva, die ooit koelte opzocht in de schaduw van een cannabisplant, de drug heeft geschonken aan de wereld, uit dankbaarheid voor de gekregen koelte. Ook sekten gebruiken geregeld drugs om een hoger niveau van bewustzijn te bereiken. Bewegingen zoals Santo Daime en de Rastafari gebruiken dans, zang én drugs om dichter bij God te komen.

Oorlog voeren

Naast de sjamanistische zoektocht naar lichamelijke en spirituele genezing is er een andere, minder onschuldige queeste. DARPA – het Amerikaanse onderzoekscentrum dat instaat voor technologische ontwikkelingen voor het leger – is volop bezig met het ontwikkelen van prestatie verhogende drugs. Deze drugs maken gebruik van genetische manipulatie om de efficiëntie van soldaten zodanig te verhogen dat ze meerdere dagen zonder slaap kunnen werken.

De drugs zouden bepaalde genen activeren of zelfs doen veranderen van functie, waardoor toepassingen als een verlengd concentratievermogen, het weer aangroeien van verloren ledematen of het verbeterd omzetten van vet in voedingsstoffen mogelijk worden.

Deze ontwikkeling is de laatste in een lange rij van onderzoeken die door de Amerikaanse overheid zijn uitgevoerd. Al tijdens de Vietnamoorlog werden Amerikaanse GI’s gedrogeerd. Onder invloed van verscheidene drugs vochten ze langer, harder en beter.

Onoverwinnelijkheid

Maar het gebruik van drugs door het leger is niet beperkt tot de technologisch geavanceerde Westerse beschavingen. Verschillende Afrikaanse stammen maakten en maken gebruik van drugs bij rituelen en oorlogsvoering. Tijdens de invasie van de Engelsen in Zoeloeland, Zuid-Afrika, in 1879 werden er tal van bloederige veldslagen geleverd. De Britten werden verrast door de strijdlust en de moed van de Zoeloes. De Zoeloe-krijgers namen verscheidende soorten drugs, zoals THC en psychedelische paddenstoelen, waardoor ze een gevoel van onoverwinnelijkheid kregen. Hierdoor hadden de krijgers geen angst van de Britten, die technologisch superieure wapens hadden.

“Vandaag de dag is er nog steeds een bloeiende economie voor zogenaamd magische substanties in Afrika”, weet dr. Katrien Pype, verbonden aan het Instituut voor Antropologie in Afrika van de KUL. "Mai-Mai rebellen in Congo, bijvoorbeeld, maken gebruik van medicinale planten die, volgens lokaal geloof, bijdragen om hen onoverwinnelijk maken. Het staat buiten kijf dat deze planten bepaalde psychologische effecten genereren die de rebellen in een andere bewustzijnsmodus brengen."

Synthetisch

Daar waar drugs vroeger uit planten gewonnen werd, worden ze meer en meer gesynthetiseerd. In hoogtechnologische laboratoriums werken wetenschappers de klok rond aan de nieuwste middelen. Nieuwe producten die ook uw leven kunnen veranderen. U zal misschien niet meer moeten vechten tegen Britten of Vietnamese boeren, maar een pil die lichaamsvet dubbel zo efficiënt omzet in voedingsstoffen? Daar zeggen wij alvast geen nee tegen.

© 2013 – StampMedia - Jannes Zwaenepoel
Dit artikel werd eerst gepubliceerd in de iPad-editie van PIDMAG 4.


Dit artikel werd gepubliceerd door Knack - online op 14/06/2013