(PIDMAG) Nu Generatie Y stilaan de arbeidsmarkt bevolkt, zorgt zij voor een interessante shock op de werkvloer. "Werken staat niet meer alleen centraal in het leven van jongeren", zegt generatiespecialist Miet Timmers. "Ze zijn snel en daadkrachtig, en hebben van jongs af aan de wereld naar hun hand weten te zetten."

De huidige generatie twintigers,
of Generatie Y, werd opgevoed door Generatie X, geboren tussen 1955 en 1970. “Dat was de eerste generatie die kon profiteren van de democratisering van het onderwijs”, zegt Miet Timmers, historica en docent aan het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, HUBrussel. "Jongens maar zeker ook meisjes kregen meer dan de vorige generaties de kans om een diploma hoger onderwijs te halen. Generatie X werd de eerste generatie tweeverdieners. De norm van het kostwinnersgezin, waarbij de man de kost verdient voor het hele gezin, was niet langer geldend."

Generatie X moest het tweeverdienersgezin uitvinden. "Ze moesten zelf kijken hoe ze de combinatie arbeid, kinderen en privéleven konden managen", legt Timmers uit. "Vanaf 1985 ontstonden de eerste maatregelen zoals loopbaanonderbreking, maar het duurde tot 2002 vooraleer een groot aantal ouders, hoofdzakelijk moeders, er gebruik van ging maken. Generatie X heeft haar hele leven, en ook nu nog, gezocht naar een haalbare balans tussen gezin en arbeid. De huidige generatie jongeren heeft gezien hoe moeilijk het vaak ging en hoe die balans al eens uit evenwicht geraakte. Ze hebben daar ongetwijfeld lessen uit getrokken."

Werken om te leven

Ook Kim Castenmiller, de Nederlandse auteur van 'Generatie Y:
 aan het werk', ziet de verschuiving. “Het leven van de oudere generatie bestond vaak uit werkweken van 40
à 50 uur. Pas na hun professionele carrière dachten zij eraan om eens leuke dingen te doen. Terwijl een jonge vader uit Generatie Y beseft dat hij vandaag leeft en van zijn leven wil genieten. Mensen kiezen de opdracht die het best bij hun leven past, het doet er niet toe of dat freelancen is of deeltijds werk.”

Ons leven draait ook niet meer om ons werk. "Uit onderzoek blijkt dat het belang van werk afneemt, zowel voor de eigen identiteit als in de eigen beleving. Dat geldt voor alle generaties", stipt Timmers aan. "Het belang van andere sociale sferen, zoals familie, hobby’s en ‘me’-tijd, neemt toe. Je identiteit wordt minder en minder bepaald door je job."

Evolutie in crisistijden

"Voor oudere generaties is de rol
 van werk en wat je daarin bereikt, veel belangrijker dan voor jongeren", zegt Timmers. "Maar dat kan nog evolueren. De generatie van nu zal ook een antwoord moeten bieden op de uitdagingen die de maatschappij stelt. Stel je voor dat de economische crisis zich nog veel sterker doorzet
in de volgende decennia, dan zullen ook zij hun ideeën daarover bijstellen en kan werk weer een belangrijkere plaats innemen in het leven, zelfs al is het puur uit noodzaak." 
Castenmiller is echter optimistisch. "Jongeren van vandaag en morgen willen de talenten waarover ze beschikken ten volle benutten, zowel privé als professioneel. Het kan goed zijn dat de crisis de evolutie naar meer deeltijds werken wat vertraagt, maar zodra die voorbij is, zie ik part-time werk alleen maar toenemen."

© 2014 – StampMedia - Freek Evers
Dit artikel werd eerst gepubliceerd in PIDMAG, het magazine van StampMedia, Nr. 6, jg 3, p. 5


Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 05/02/2014
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 05/02/2014