© SweetLouise / Pixabay

Een nieuw decreet rond buitenschoolse opvang zou gemeenten en steden in staat stellen om zelf de opvang van schoolkinderen te regelen. De Vlaamse Jeugdraad is niet te spreken over het ontwerp van de Vlaamse regering. 

Katrien Schryvers (CD&V), hoofdindiener van het decreet, vindt dat buitenschoolse opvang een kans moet zijn voor kinderen om te kunnen deelnemen aan de samenleving. De Vlaamse Jeugdraad staat sceptisch tegenover dit ontwerp. “Het ontwerp is een luchtkasteel, een lege doos en een vergiftigd geschenk,” aldus de adviesraad. Volgens hen is dit het resultaat van neoliberale logica, waarbij volwassenen optimaal inzetbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt en ouders nog minder tijd kunnen spenderen met hun kinderen. 

Vergiftigd geschenk

Vlaanderen moedigt de gemeenten aan om creatieve oplossingen te zoeken voor buitenschoolse opvang. Op termijn zullen ze financiering krijgen via het Gemeentefonds. Volgens Lies Jans (N-VA) biedt dat een grote meerwaarde. “Het zijn de gemeenten zelf die weten wat de vraag is van hun bewoners en welke de organisaties zijn die een aanbod willen doen,” zegt de politica in de krant De Standaard. De Jeugdraad vindt het een extra last op de schouders van de steden en gemeenten. “De inspanning heeft ook een prijskaartje. De IBO’s (initiatieven buitenschoolse opvang, red.) schreeuwen nu al uit dat ze te weinig plaats en middelen hebben.” Het ‘vergiftigd geschenk’, zoals ze het noemen, zal ervoor zorgen dat de steden moeten oplossen waar Vlaanderen niet in slaagde: meer kinderopvang organiseren voor exact hetzelfde budget. 

De Vlaamse Jeugdraad vindt dat de Vlaamse overheid bewust moet investeren in de organisatie van kwaliteitsvolle kinderopvang. “Vlaanderen mag en kan lokale besturen hierrond niet in de kou laten staan,” klinkt het bij de raad. “Investeren betekent niet alleen geld investeren, maar ook een duidelijk en kwalitatief kader creëren waar ook een belangrijke rol voor de school is in weggelegd.” 
 

vorige volgende