LEUVEN - De beeldende kunstententoonstelling Ithaka heeft voor haar 21ste editie 'Monumental' als thema. Vijftien jonge kunstenaars krijgen tussen 27 en 30 maart de historische Cera-gebouwen in de Muntstraat ter beschikking om voor het eerst hun werk aan een groot publiek te tonen.

Ithaka is een beeldende kunstententoonstelling van, voor en door jongeren. Katinka Vandevelde is organisatrice en coördinatrice cultuur bij de Leuvense studentenraad LOKO: “Elk jaar nodigen we jonge kunstenaars uit om aan de slag te gaan met een overkoepelend thema. Met een shortlist van twintig kandidaten uit vijftig inzendingen zijn we naar het Lieven Gevaert Centre for Photography en Museum M gegaan. Zo zijn we uiteindelijk tot vijftien kunstenaars gekomen.”

Al de kunstenaars zijn jongeren die, ofwel net afgestudeerd zijn, ofwel nog aan het studeren zijn. “We bieden hen een korte opleiding aan in de vorm van workshops en natuurlijk een breed publiek bestaande uit studenten. Al zijn de inwoners van Leuven natuurlijk ook meer dan welkom”, aldus Katinka.

Vergankelijkheid

Myrthe Van der Mark ging aan de slag met herinneringen van mensen. “Het woord monument is afgeleid van het Latijnse 'monere', wat 'zich herinneren' betekent. Ik heb vijf mensen gefilmd die me een moment van zwakheid verteld hebben. Die films worden in een donkere kamer afgespeeld.”

Onder de noemer ‘Mo(nu)ments' greep ook Thomas Goddyn terug naar momenten. Hij toont fragmenten van herkenbare zaken als gras voelen onder je voeten of het openen van een deur. 'Continuüm 2013' van Heleen Peeters richt zich dan weer op de vergankelijkheid van het gebouw. Zij toont een foto die na afloop van Ithaka samen met het gebouw zal vervagen.

Grootsheid

Ithaka vindt dit jaar plaats in het Helleputtegebouw, de Vlaamse Leergangen en het Hotel d’Eynatten in de Muntstraat. Deze locatie was de inspiratiebron voor het thema 'monumentaliteit'. “Het thema zelf duidt op de grootsheid, het robuuste van kunst", zegt Katinka, "maar even goed op het tegenovergestelde, op de vergankelijkheid. De kunstenaars gaan na hoe een gebouw een monumentale status krijgt en die weer kan verliezen.”

Tweemansbigband

Naast de tentoonstelling zijn er nog een heleboel randactiviteiten. "De eerste dag staat in het teken van het minimale, wat in contrast staat van het thema van de tentoonstelling," legt Katinka uit. "Twee muzikanten spelen bijvoorbeeld een stuk dat gecomponeerd is voor een bigband." Ithaka probeert verder nog met een jazz- en een club-avond rekening te houden met ieders smaak.

© 2013 - StampMedia - Cédric Suttels 


Dit artikel werd gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 26/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 26/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door Jongerenplaneet.be op 26/03/2013
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 26/03/2013