(PIDMAG) Een nieuwe taal leer je beter op de schoolbanken dan in de jeugdbeweging of de sportclub. Dat blijkt uit onderzoek van doctoraatsstudent Goedele Vandommele (Centrum voor Taal en Onderwijs in Leuven). “Vooral spreken gaat beter vanop de schoolbanken.”

Goedele Vandommele volgde afgelopen zomer gedurende twee weken twee groepen van 60 anderstalige kinderen. Op school, maar ook tijdens hun buitenschoolse activiteiten. Op die manier probeerde de doctoraatsstudente te achterhalen hoe kinderen Nederlands oppikken en waar dat precies het beste lukt.

“We lieten alle kinderen een schrijf- en spreektoets maken en vergeleken de resultaten daarna onderling en met een controlegroep. Uit het experiment bleek dat beide groepen het even goed deden op de schrijftoets. Maar de buitenschoolse omgeving droeg niet bij tot een betere score op de spreekproef. Dat was ook voor ons onverwacht”, legt Vandommele uit.

Spreekkansen bieden

Zowel binnen als buiten de klas pik je een taal op. Al zijn er belangrijke verschillen. “Tijdens een bosspel is de kans kleiner dat anderstaligen in contact komen met kinderen die Nederlands praten als moedertaal”, geeft Vandommele aan. “Een taal juist gebruiken, leren kinderen op school. Al spelend zullen ze meer ondervinden hoe ze via taal met anderen kunnen communiceren en welke rol ze in de samenleving hebben.”

Leerkrachten die zich hier bewust van zijn, kunnen de taalverwerving bij leerlingen extra stimuleren. “Bijvoorbeeld door ze evenveel aan het woord te laten of door ze te motiveren met taken die ze leuk vinden. Op die manier zullen ook de verlegen kinderen aan het woord komen”, weet de doctoraatsstudente. “In een buitenschoolse omgeving, zoals de sportclub of de jeugdbeweging, zijn er minder spreekkansen voor die kinderen.”

Monitoren in de sportclub of jeugdbeweging hebben volgens Vandommele vaak de neiging om 'schooltje te spelen' via hun taal. “Dan wijzen ze naar een boom en duiden stam en takken aan. Vaak is dat ver onder het niveau van de kinderen. Verlegen kinderen zullen dan bovendien on the spot weinig bijleren.”

Beter cursus dan activiteit

De inzichten zijn belangrijk voor de aanpak van het taalonderwijs voor anderstaligen. Zo organiseerden vzw De Rand, de integratiediensten en ondernemersorganisatie Unizo, onlangs nog een activiteit om de Week van de Anderstalige Klant te vieren. Om hun Nederlands te oefenen konden anderstaligen boodschappen doen in de winkels in de buurt. “Terwijl ze eigenlijk beter gebaat zijn met een cursus Nederlands”, besluit Vandommele.

© 2015 – StampMedia - Tekst: Ilse Cleeren en Ilse Cox; Illustratie: Nick BaelemansDit artikel verscheen eerst in PIDMAG, het magazine van StampMedia – Jaargang 3 Nr.9 p. 3-4
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 13/04/2015