Het Algemeen Christelijke Vakverbond (ACV) verbiedt een deel van haar werknemers maandag 30 januari te staken. Dat verklaart Fré Van Oers, stafmedewerker website en internettoepassingen bij de Vlaamse persdienst van het ACV.

De grootste werknemersorganisatie van Vlaanderen riep als eerste op tot een nationale staking, maar voor eigen werknemers gelden blijkbaar andere regels. Aan de werknemers van ACV wordt volgens Van Oers niet gevraagd of ze willen staken of werken, dat wordt voor hen beslist.

Op maandag 30 januari zullen enkele werknemers op de kantoren van het ACV verplicht moeten werken. Fré Van Oers is er daar een van. Hij werd vorige week dinsdag op de hoogte gebracht dat zijn aanwezigheid nodig was om enkele taken te kunnen vervullen. "Ik kreeg een mail waarin duidelijk stond wie moest staken en wie moest werken", vertelt hij. "De vakbonden roepen op tot een algemene stakingsdag, maar verplichten mij wel om die dag te werken. Dat vind ik enorm hypocriet." Van Oers dacht dat het om een misverstand ging en regelde een gesprek met zijn overste. "Ik hoopte op excuses en een oplossing, maar het kwam erop neer dat hij me 'niet hoefde' te vragen of ik wou staken. Ik dacht dat ieder individu stakingsrecht had, maar dat is blijkbaar niet zo. Hij besloot het gesprek met de woorden: 'Als je zou hebben gekozen om te staken, dan zou er een probleem zijn.'"

Animal Farm

Van Oers kreeg als antwoord dat vakbondsmedewerkers bij het ACV het recht hebben het werk neer te leggen indien ze ontevreden zijn met de interne werking van de vakbond, maar dat het niet kan als het ACV zelf oproept tot een algemene staking. "Ik dacht dat de rechten voor de werknemers universeel waren voor alle Belgen, maar blijkbaar is dat een illusie. Het doet me denken aan een leuze uit de roman Animal Farm van George Orwell: 'All animals are equal, but some animals are more equal than others.' Hoe kan je als vakbond nog geloofwaardig overkomen als je overleg met je eigen werknemers niet nodig acht en hun rechten als werknemer volledig negeert?"

Broodnodig

Patrick Wirix, diensthoofd van de Vlaamse persdienst bij het ACV, vreest voor het goede verloop van de staking zonder de werknemers op kantoor. "We werken met een groot aantal mensen die de interne communicatie moeten verzorgen op zo'n belangrijke dag. Organisatorisch komt er heel wat bij een nationale staking kijken, dus natuurlijk hebben we mensen nodig die komen werken. Zonder hen zou de communicatie in het honderd lopen, terwijl de actiedag heel belangrijk is voor de deelnemende organisaties en de militanten op het terrein." Wirix benadrukt het belang van een goede interne werking. "Het zou kunnen dat bepaalde werknemers ontevreden zijn, maar zij zouden moeten begrijpen dat ze, als medewerkers bij de vakbond, op een nationale actiedag broodnodig zijn. Als ze echt op hun individueel recht staan, houden wij ze natuurlijk niet tegen om te gaan staken." Dit doet voor Van Oers weinig ter zake. Hij is werkwillig, maar wilde ook de mogelijkheid om die keuze zelf te maken.

Surf voor het blog van Fré Van Oers naar http://frevanoers.be/.

© 2012 - StampMedia - Nick Lodewyckx


Dit artikel werd (zonder correcte referentie) gepubliceerd door De Morgen op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door Vandaag.be op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door Gazet van Antwerpen - online op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door De Standaard - online op 29/01/2012

Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door De Tijd - online op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door Het Nieuwsblad - online op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door Het Belang van Limburg - online op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door Knack.be op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door MSN.be op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door Clint.be op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door VT4.be op 29/01/2012
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd door Zita.be op 29/01/2012
Dit artikel werd (zonder correcte referentie) gepubliceerd door Het Laatste Nieuws - online op 29/01/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Antwerpse Gilde op 30/01/2012
Dit artikel werd (zonder correcte referentie) gepubliceerd in De Morgen op 30/01/2012 p.1
Dit artikel werd (deels) gepubliceerd in Het Laatste Nieuws op 30/01/2012 p.2
Dit artikel werd geciteerd in Het Belang van Limburg op 20/01/2012 p.2
Dit artikel werd geciteerd in Gazet van Antwerpen op 20/01/2012 p.4