reacties (5)


(PIDMAG) Luc Van den Bossche was in 1999 minister van Binnenlandse Zaken. Hij was het die de federale regering van het nut overtuigde om gemeentebesturen de mogelijkheid te geven zelf op te treden tegen kleine overlast.

Mogen we u de vader van de GAS-boetes noemen?
Luc Van den Bossche:
"Bwa, vaderschap... Een wet maak je niet alleen. Het is als een voetbalspel, een samenwerking. Uiteindelijk moet iemand de laatste trap geven."

In Mechelen is een jongen beboet voor broodkruimels. Deelt u het gevoel dat uw wet in veel gemeenten zijn doel voorbij is geschoten?
Van den Bossche:
"Nee, toch niet. Het is niet één fout die maakt dat het hele systeem slecht is. Er zou wetenschappelijk onderzoek moeten komen om te zien hoe groot het foutpercentage is. Je moet meer kennen dan de verklaring van betrokkene, die niet de facto waarheidsgetrouw is. Die knaap kan ook naar de rechtbank stappen. Als het is gegaan zoals hij het vertelt, zal geen enkele rechter hem een sanctie geven."

Procederen is vaak duurder dan de boete zelf.
Van den Bossche:
"Als je gelijk hebt, moet je daarvoor vechten. Ik vind het zeer merkwaardig dat als iemand beweert gelijk te hebben daar toch in berust. Als ik morgen een GAS-boete krijg en ze onterecht acht, zal ik ze aanvechten."

In uw wet van 1999 stond dat de ambtenaar die overlast vaststelt nooit dezelfde mag zijn als degene die de boete oplegt.
Van den Bossche:
"Dat is juist, en ik vind dat dat principe gehandhaafd had moeten blijven."

In 2005 is dat artikel eruit gehaald, daarna volgden de excessen.
Van den Bossche:
"Dat denk ik ook. Het was fout om het artikel eruit te halen. De basisprincipes van een rechtssysteem moeten gehandhaafd blijven tot het einde. Dat principe opgeven is zeer slecht. Er is een vergissing begaan, waarschijnlijk omwille van de vox populi, omwille van de effectiviteit. In dit geval moeten effectiviteit en rechtsprincipes elkaar een hand geven. De ene moet de andere beperken. Zoals vrijheid en willekeur elkaar moeten beperken. Ik zou de wet terugbrengen tot wat ik in 1999 neerlegde. Daar geloof ik in. Niet in de wijziging."

In 1999 verklaarde u dat een GAS-ambtenaar geen speciale opleiding moet hebben, maar 'verstandig en evenwichtig' moet zijn.
Van den Bossche:
"Juist. Ik zeg niet dat hij een grote jurist moet zijn. Het gaat erom dat iemand met verstand en evenwicht oordeelt."

In 2002 werd u zelf betrapt op het roken van een sigaar in het ziekenhuis.
Van den Bossche:
"Inderdaad. Ik vind dat voor dat soort banaliteiten geen GAS-boetes moeten worden uitgeschreven."

© 2012 - StampMedia - Izabelle Devulder
Dit artikel werd eerst gepubliceerd in PIDMAG, het magazine van StampMedia, Jaargang 1, Nr. 2, p. 7.Dit artikel werd gepubliceerd door MO* - online op 16/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Nieuws.be op 16/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Pienternet.be op 16/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door Allesoverjeugd.be op 17/11/2012
Dit artikel werd gepubliceerd door De Wereld Morgen op 19/11/2012

Dit artikel werd gepubliceerd door Kif Kif op 19/11/2012


Reacties (5)

Bjorn

“Juist. Ik zeg niet dat hij een grote jurist moet zijn. Het gaat erom dat iemand met verstand en evenwicht oordeelt.”

In 2002 werd u zelf betrapt op het roken van een sigaar in het ziekenhuis.
Van den Bossche: “Inderdaad. Ik vind dat voor dat soort banaliteiten geen GAS-boetes moeten worden uitgeschreven.”

Waar is uw verstand en evenwicht? En wie beslist wat verstandig of evenwichtig zijn is in een labiele maatschappij met labiele leiders? Een regering zou etisch verantwoord moeten leiden om een volk etisch verantwoord te laten samenleven. Gezien het resultaat, schort er wel degelijk iets aan dit beleid. Leiders zoals den deze besproken in het artikel zouden moeten weggestemd kunnen worden. Een belediging gericht naar het intellect van de burger. Schande!!!

bjorn

“Als je gelijk hebt, moet je daarvoor vechten. Ik vind het zeer merkwaardig dat als iemand beweert gelijk te hebben daar toch in berust. Als ik morgen een GAS-boete krijg en ze onterecht acht, zal ik ze aanvechten.”
Heb je al iets proberen aanvechten? ik wel. Bleek dat de klacht werd verhandeld door degene betrokken bij de klacht. Ben niet gestopt en ben naar externe ombudsdiensten geweest dat duurde ongeveer een jaar zonder resultaat terwijl je ondertussen psychisch word uitgeput. Dan zou ik er het gerecht kunnen bij betrekken met een pro-deo (tegen de staat en betaald door de staat)(aangezien ik geen geld heb om een advocaat te betalen).

U zal ze inderdaad aanvechten en het vonnis zal snel beslist zijn in uw voordeel aangezien recht te koop is en u het kan betalen. De kranten staan vol wanpraktijken in gerechtelijke kringen.Wie gelooft er nog in het rechtsysteem? Hoe komt het toch dat mensen labiel worden, zelfmoordcijfers in de hoogte pieken, vertrouwen verdwijnt en chaos een opmars kent? Opgezet spel? Laat het volk in de chaos zelf om orde smeken, zo je dan kan komen opdraven als reddende engel die ons weer aan kettingen legt voor ons eigen bestwil? Mensen moeten kunnen vertrouwen in de overheidsinstanties zolang dat er niet komt ben je geen leiderschap waardig.Mij krijg je niet mee, want ik ben geen bezit.

Meer tegenGAS …

[...] Bossche, die als toenmalig minister van Binnenlandse Zaken aan de basis van de wet lag, noemde in een interview voor StampMedia de regelgeving zoals die vandaag gehanteerd wordt “een vergissing, wellicht omwille van de [...]

Kit Gerrits

Eens stinkstok in een ziekenhuis vind ik ook ongepast, maar ik ben dan ook een niet-roker. Los daarvan lijkt de GAS-boete niet de manier dat dit aangepakt dient te worden. Tegenwoordig schrijft men liever een boete uit, dan iemand duidelijk te maken waarom hij fout zit. Geldboetes hebben niet bet benodigde effect bij mensen die een goede baan hebben: ze worden onderdeel van "het budget". "Meneer, die rook word door het luchtverversingssysteem opgezogen en verspreid naar alle andere patienten, die hier niet op zitten te wachten. Wilt U deze alstublieft uitdoen?" Zoniet, dan hebben ziekenhuizen genoeg andere manieren om iemand "terug te pakken" Gasten kunnen toegang worden ontzegd en patienten kunnen worden verhuisd naar een "minder comfortabele lokatie", om maar even een simpel voorbeeld te geven.

Luc Van den Bo…

[...] Mogen we u de vader van de GAS-boetes noemen? Luc Van den Bossche: “Bwa, vaderschap… Een wet maak je niet alleen. Het is als een voetbalspel, een samenwerking. Uiteindelijk moet iemand de laatste trap geven.” ...  [...]

Plaats een reactie