© Jonas Lampens

De Gentse socialisten zijn te fel opgeschoven naar de linkerzijde. De Vlaams-nationalisten van N-VA blinken uit in afbraakpolitiek, aldus Mathias De Clercq. In het moedige politieke centrum ontmoeten we de ambitieuze lijsttrekker van de Gentse liberalen. “De enige partij die alle Gentenaars verbindt, is Open VLD.”

De Gentse liberalen willen weg van de polarisatie van links én weg van het chagrijn van rechts. Het had de slogan van de CD&V kunnen zijn.

“En nog meer die van de Gentse liberalen. Als partij sluiten we niemand uit, maar gaan we onbevreesd uit van onze eigen sterkte. Wat telt, is de stem van de Gentenaars. Geven zij mij een duidelijk mandaat, dan zullen de andere partijen zich moeten verbinden tot mijn progressief en verbindend verhaal.”

U lijkt er zeker van: de burgemeesterssjerp komt u toe. 

“Dat is voor uw rekening. Ik zeg enkel dat de Gentse liberalen en Mathias De Clercq garant staan voor een vooruitstrevend en ambitieus Gent.”

Daarin zijn jullie niet de enige partij. Met Rudy Coddens staat bij de socialisten de opvolger van Daniël Termont klaar.

“In 2012 gaven de kiezers hun stem niet aan het kartel, maar aan Daniël Termont. En terecht, want Daniël heeft zeer veel voor onze stad betekend. Bij dezen wil ik mij rechtstreeks tot hen richten: stem op mij als jullie verder willen gaan op dat progressief, constructief en verbindend elan. De socialisten zijn door Groen te veel naar links opgeschoven, terwijl de N-VA uitblinkt in afbraakpolitiek. De enige partij die alle Gentenaars verbindt, is de Open VLD.”

Als Groen een standpunt inneemt in het hoofddoekendebat, polariseert de partij dan, volgens u?

“Als schepen van Onderwijs Elke Decruynaere alle stadssscholen vraagt om de hoofddoek op school toe te laten, terwijl de andere partijen niet geraadpleegd worden, dan staat dat het voeren van een sereen debat in de weg.”

Hoe zou uw partij gereageerd hebben mocht het onderwerp in de schoot van het schepencollege besproken zijn?

“Als liberalen blijven we bij het standpunt dat de schoolomgeving neutraal moet zijn. De hoofddoek verplicht in iedere school toelaten, zoals Groen wil, is ons standpunt niet. Wel is het zo dat iedere stadsschool tot op heden autonoom mag beslissen of het de hoofddoek al dan niet toelaat.”

Op welke manier zou u de burgemeester van alle Gentenaars willen zijn?

“De laatste tien jaar zijn er 5400 nieuwe ondernemingen bijgekomen. Dat zijn cijfers die boven het Vlaamse gemiddelde liggen. Als Gentse liberalen willen we de economie blijven versterken, want een sterke economie is een garantie voor meer welvaart. En zonder welvaart ook geen bruisende stad.”

Werk voor iedere Gentenaar, hoor ik u zeggen. Nochtans zijn er slechts 10.000 openstaande vacatures voor 14.000 werkzoekenden.

“Dat klopt. En dat is tegelijkertijd één van de speerpunten van onze campagne. We pleiten voor een heus arbeidspact tussen werknemers – en werkgeversorganisaties, opleidingsinstanties en mobiliteitsdiensten, zodat werkzoekenden ook effectief aan de slag kunnen gaan. Werk is en blijft immers nog altijd de beste sociale bescherming. Vroeger ging men vanuit het stadsbestuur vaak te reactief te werk. We moeten onze inwoners kansen aanbieden.”

Die kansen ontbreken vaak. Wie in Gent een sociale woning zoekt, moet meer dan 10.000 mensen laten voorgaan.

“Dat klopt. Meer dan de helft van het patrimonium van WoninGent is verouderd. Renovatie dringt zich dus op, maar daarnaast moet ook dringend de leegstand aangepakt worden. Het kan echt niet dat in Gent ongeveer duizend sociale woningen leegstaan.”

Hoe zou u dit willen verhelpen?

“Het huidige systeem is zeer kosteninefficiënt. Wij willen sociale huurders ondersteunen met huurpremies. Eerder investeren in mensen dus, dan in stenen. Op die manier zullen mensen die het moeilijk hebben ook hun weg naar de reguliere huurmarkt kunnen vinden.”

Op de private huurmarkt swingen de prijzen dan weer de pan uit.

“We moeten de capaciteit verhogen. Door compacter en denser te bouwen, en kwalitatief hoger waar mogelijk. We moeten ook evolueren naar meer maatwerk door in te spelen op nieuwe woonvormen, zoals cohousing of kangoeroewonen. Door onze reglementen aan te passen aan die nieuwe vormen van wonen, steken we onze nek uit om die torenhoge vraagprijzen aan te pakken.”

Een ander heet hangijzer is het circulatieplan. Uw achterban, de horecauitbaters en de middenstand, zijn er niet over te spreken.

“Vooral de negatieve publiciteit rond het circulatieplan heeft meer schade berokkend dan nodig was. Het mag duidelijk zijn dat wij als liberalen de principes van het circulatieplan omarmen. Dat zijn dezelfde principes als in 1997, toen we met Sas van Rouveroij in Gent het grootste winkel-wandel-gebied van Vlaanderen hadden.”

“Het hoera-verhaal van het kartel en de afbraakpolitiek van N-VA moeten genuanceerd worden. Wij menen dat het circulatieplan aan een herevaluatie toe is.

“Buurten zoals Rabot en Brugse Poort zijn door de huidige knips volledig geïsoleerd. Daarom pleiten we ervoor om in dialoog met de bewoners, handelaars en ondernemers verkeersleefbaarheidsplannen in te voeren. De knip aan de Bargiebrug kan ongedaan gemaakt worden, omdat die niet nodig is om verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar te verzoenen.”

Wat moet ik mij voorstellen bij verkeersleefbaarheidsplannen?

“We moeten gaan voor autoluwe woonstraten zonder dat de handelsassen afgesloten worden van het centrum.”

Zal er ook verder geïnvesteerd worden in een veilige  fietsinfrastructuur? Het dodelijke ongeval aan de op – en afrit van de R4 in Oostakker van afgelopen februari ligt nog vers in het geheugen.

“Niet enkel naar het centrum, maar vooral naar de deelgemeenten moet onze aandacht gaan. Bovendien moeten we ervoor zorgen dat inwoners uit de deelgemeenten vlotter en veiliger het centrum van de stad kunnen bereiken.”

Als we bereikbaarheid en leefbaarheid met elkaar verzoenen, komen we ook uit bij de ondertunneling van de B401. Zal dat onder bewind van Matthias De Clercq eindelijk waarheid worden?

“Als het van mij afhangt, wordt het viaduct vervangen door een tunnel tot aan het Zuid. Daarnaast willen we ook de Zuidparking uitbreiden met ongeveer 1000 plaatsen. Bovengronds zorgen we dan voor woon  - en ontspanningsmogelijkheden in een groene omgeving. Dit kadert, naast de aanleg van meer groen in onze binnenstad, binnen ons ambitieus actieplan voor een betere luchtkwaliteit.”

Zullen ook de parkeertarieven in die nieuwe Zuidparking verlaagd worden?

“Onder liberale impuls hebben we sinds 1 juni de prijzen gericht verlaagd in de ondergrondse parkings. Waar mogelijk willen we verdere verlagingen doorvoeren.”

Kan Mathias De Clercq enkel burgemeester worden in een coalitie met NV-A en CD&V?

“Onze slogan voor de Gentenaar is: ‘Jij beslist’. Als ze mij kiezen als burgemeester, dan reiken wij de hand aan elke partij die ons progressief en verbindend programma mee wil helpen realiseren.”

vorige volgende